Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Jak teatr Rzeszowa czarował kostiumami przez 65 lat

A A A
Opracowanie Alina Bosak

Dodano: 28-01-2022

Teatralne życie kostiumu.

Teatralne życie kostiumu.

Zaczęło się od pasji pewnej rzeszowskiej archiwistki, a efektem jest album „Teatralne życie kostiumu”, który kilka dni temu zaprezentowało Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zachwycający edytorską starannością i wypełniony unikatowymi projektami kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020 uświadamia bogactwo historii rzeszowskiej sceny dramatycznej.
 
- Rzeczywiście, to Izabella Frużyńska - archiwistka z pasji, ale i wielka miłośniczka teatru - pierwsza zwróciła uwagę, jakim wspaniałym materiałem albumowym są projekty teatralnych kostiumów w zbiorach dokumentów, które przekazaliśmy do Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Stare projekty przypominają dzieła sztuki, małe akwarele, obrazki uzupełnione próbkami materiałów, kamyczków, tego wszystkiego, czego trzeba użyć, by gotowy kostium odzwierciedlał artystyczną wizję - opisuje Jagoda Skowron, pełnomocnik dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, który na propozycję Archiwum Państwowego w Rzeszowie odpowiedział z entuzjazmem, oferując pomoc wieloletniego artysty-grafika „Siemaszki” - Krzysztofa Motyki. W wydawnictwo ze strony teatru zaangażowały się również: teatrolożka Aldona Szczygieł-Kaszuba i sekretarz literacka Monika Midura. Wspólnie z Izabellą Frużyńską pracowali oni nad publikacją od marca do grudnia 2021 roku.
Reklama
 
Wydane pod koniec 2021 roku „Teatralne życie kostiumu” ma formę albumu prezentującego projekty kostiumów do wybranych spektakli Teatru z lat 1957-2020. Wybór projektów, którego w dużej mierze dokonał Krzysztof Motyka - także autor scenografii i kostiumów - podyktowany był przede wszystkim ich wizualną atrakcyjnością. Twórcy albumu starali się pokazać różnorodność stylów i myślenia scenografów o kostiumie. Projekty ułożone są w porządku chronologicznym, ponieważ celem wydawnictwa jest także ukazanie historii Teatru przez pryzmat zmian, jakie przez lata zaszły w myśleniu o teatralnym kostiumie oraz pewnych stałych, które nie uległy zmianie mimo upływu czasu. Dolna granica – rok 1957 – wynika z faktu, że z pierwszych kilkunastu lat działalności Teatru nie zachowało się wiele kompletów projektów. Górna granica – 2020 rok – podyktowana jest chęcią zaprezentowania także prac współczesnych. Spośród ponad 450 premier z lat 1957-2020 wybrano 95.  
 
Wydawnictwa nie byłoby bez ponad 50 scenografów, których projekty tworzą album. Pokazują one różne sposoby myślenia o teatrze, techniki pracy, ale również teatralne zainteresowania ich autorów. Album prezentuje prace zarówno wieloletnich i etatowych scenografów, jak i tych pojawiających się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej przy okazji produkcji pojedynczych inscenizacji. Znajdują się w nim projekty m.in. Salomei Gawrońskiej, Zdzisława Koreleskiego, Jerzego Szymańskiego, Ireny Perkowskiej, Wojciecha Krakowskiego, Wacława Ujejskiego, Wojciecha Siecińskiego, Zofii de Ines, Anny i Tadeusza Smolickich, Macieja Preyera. Na końcu umieszczono alfabetyczny spis scenografów, których prace prezentowane są w albumie, wraz z wykazem wszystkich premier Teatru im. Wandy Siemaszkowej, przy których dane osoby pracowały w charakterze projektanta kostiumów. 
Reklama
 
Album powstał we współpracy Archiwum Państwowego w Rzeszowie i Teatru im. W. Siemaszkowej.
 
Chociaż książka nie jest studium kostiumu z najnowszej historii teatru i nie stanowi opracowania naukowego, bez wątpienia jest nie tylko barwnym dziełem popularyzatorskim, ale przydatnym także do celów naukowych, zachęcającym badaczy czy studentów scenografii do zapoznania się z bogatą, świetnie opracowaną dokumentacją teatralną znajdującą się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Dotarcie do źródeł ułatwia umieszczona w albumie przy każdym z zestawów projektów sygnatura archiwalna. Najnowsze projekty kostium teatralnych znajdują się wciąż w Archiwum Zakładowym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, które również można odwiedzić. 
 
Album ma jednak przede wszystkim zaciekawić osoby niezwiązane zawodowo z teatrem i te, które o teatrze wiedzą niewiele. Z myślą o nich w książce zamieszczony został krótki tekst Słowo o teatralnym życiu kostiumu…, a także wypowiedzi ludzi teatru – scenografów, aktorów, krawcowej czy opiekunki teatralnego magazynu kostiumów. Zamieszczone zostały w nim również archiwalne i aktualne zdjęcia teatralnych pracowni krawieckich. Wydawcy mają nadzieję, że album zachęci jego odbiorców do odwiedzania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, które jest skarbnicą większej ilości prac, a także do odwiedzania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zainteresowania się historią i współczesnością jednego z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Podkarpacia. 
Reklama
 
Wstęp oraz teksty uzupełniające album zostały przetłumaczone na język angielski, aby z publikacją mogli zapoznać się także cudzoziemcy, zwłaszcza goście odwiedzający obie instytucje. 
 
 
TEATRALNE ŻYCIE KOSTIUMU
 
Wydawca: Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Partner: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Koncepcja wydawnictwa: Izabella Frużyńska, Monika Midura, Krzysztof Motyka, Aldona Szczygieł-Kaszuba
Wybór projektów, opracowanie graficzne, skład: Krzysztof Motyka
Redakcja wydawnictwa, opracowanie i redakcja tekstów: Monika Midura
Tłumaczenia: Katarzyna Beściak-Kocur
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.