Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Jadwiga Staniszkis o geopolitycznym kontekście stanu wojennego: Gorący koniec zimnej wojny

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 15-12-2012

fot. T. Poźniak

fot. T. Poźniak

GALERIA ZDJĘĆ
fot. T. Poźniak
fot. T. Poźniak
- Stan wojenny jest soczewką, w której można dostrzec kumulację różnych kluczowych mechanizmów: niszczenia i zniszczenia poczucia racji moralnej, które było źródłem energii społeczeństwa po Sierpniu 1980, a z drugiej strony: interesującego procesu przygotowywania końca komunizmu - mówiła w piątek prof. Jadwiga Staniszkis podczas wykładu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Organizatorami spotkania ze słynną socjolog, badaczką komunizmu i postkomunizmu, były rzeszowski oddział IPN i uniwersytet.

Ostatnim, gorącym etapem zimnej wojny była, zdaniem Staniszkis, „pokerowa gra” pomiędzy USA a Związkiem Sowieckim, która wyszła poza dotychczasową doktrynę stabilizującą sytuację geopolityczną, opartą na świadomości, że każda ze stron może zniszczyć drugą.

Lokalna wojna nuklearna kontra obrona przez atak

Ów „poker” rozpoczął się od wystąpienia Jamesa Schlesingera, cywilnego sekretarza obrony w administracji Richarda Nixona, na komisji Kongresu w 1974 r. Schlesinger zaproponował zmianę doktryny wojskowej i pójście w kierunku lokalnych wojen nuklearnych, bardzo precyzyjnych i prowadzonych  na ograniczonym terenie, co byłoby zerwaniem z dotychczasowym modelem zimnej wojny, która opierała się na straszaku globalnej wojny nuklearnej. Schlesinger rzucił ten pomysł trochę przypadkiem, chcąc zmienić ton dyskursu pomiędzy oboma graczami (później zresztą się z tej koncepcji wycofał) i pewnie nie spodziewał się, że wywoła on takie reperkusje.
Reklama
 
W Moskwie wypowiedź amerykańskiego sekretarza stanu politycy początkowo zbagatelizowali, ale ostatecznie odpowiedzią na amerykańską koncepcję lokalnej wojny nuklearnej była koncepcja obrony przez atak, zwana doktryną Ogarkowa (od nazwiska marszałka Nikołaja Ogarkowa, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR i I wiceministra obrony narodowej). Rosjanie, wiedząc, że mają przewagę w siłach konwencjonalnych, zakładali wprowadzenie pod politycznym pretekstem swoich wojsk pod zachodnią granicę oraz szybką ich  alokację na zachód, uruchomienie 400 tys. wojsk stacjonujących w NRD z założeniem, że również one szybko przemieszczą się na teren Europy zachodniej. Rosjanie zakładali, że NATO albo nie użyje wtedy broni nuklearnej, albo użyje jej poza terenem Związku Sowieckiego, np. w Polsce.  Taki rozwój sytuacji musiałby przynieść ogromne straty naszej ludności cywilnej.
 
Europa środkowa, niedoszły bufor

Jednak już pod koniec lat 70. w establishmencie sowieckim nastąpił podział. Cywilni przywódcy zaczynają dostrzegać, że totalna władza to pułapka, która nie daje realnej kontroli nad imperium.  Zaczynają zastanawiać się, jak wyjść z tej pułapki, nie tracąc kontroli nad sytuacją i nie naruszając ideologii. Podczas wykładu Staniszkis wspomniała, jak podczas jednej z konferencji naukowych nt. zimnej wojny gen. Anatolij Gribkow, były szef sztabu Połączonych Sił Zbrojnych Paktu Warszawskiego, przyznał w rozmowie z nią, że wejście Rosjan do Afganistanu było sposobem przeorientowania aktywności wojska i zatrzymania scenariusza Ogarkowa. - Był to manewr Andropowa i KGB, wojskowi byli temu przeciwni – stwierdziła. Temu przeorientowaniu nie służyły jednak rządy Leonida Breżniewa, którego stan zdrowia w ostatnich latach życia czynił go podobnym do bezwolnej kukły. Po jego śmierci w listopadzie 1982 r. sekretarzem generalnym KC KPZR został dotychczasowy szef KGB, Jurij Andropow. Staniszkis wspomina, że w maju 1983 r. najwyżsi sowieccy dygnitarze (Andropow, Gromyko, Susłow itd.) narzekali, że armia wymyka im się spod kontroli i że wystarczy jeden nielojalny sojusznik, a „doktryna Ogarkowa” może się uruchomić nawet bez decyzji politycznej w Moskwie.  Doszli do wniosku, że trzeba zwiększyć kontrolę nad armią. Nastąpiła jej tzw. kagiebizacja.
Pojawiła się też koncepcja neutralizacji Europy środkowej, stworzenia z niej buforu, który miał zablokować groźbę realizacji „doktryny Ogarkowa”. Końcem „pokerowej gry” była deklaracja Andrieja Gromyki, który we Wiedniu, w 1985 r., w 30. rocznicę neutralizacji Austrii, stwierdził, że jest możliwy podobny scenariusz dla Europy środkowej. Jego realizatorem miał być Michaił Gorbaczow. Nieżyjący już Jegor Gajdar, premier Rosji z lat 1991-92, napisał w swoich wspomnieniach, że to był moment, kiedy komunizm mógł się już zakończyć. Kilkuletnie opóźnienie było spowodowane oporem komunistycznych elit środkowoeuropejskich, które chciały stworzyć względnie bezpieczne warunki tego manewru.
Reklama
 
Sowieccy przywódcy przyjęli błędne założenie, że dzięki temu manewrowi nie tylko zachowają kontrolę nad swoim imperium, ale jeszcze je wzmocnią. Stało się inaczej: system gnił i i jego rozkładu nie udało się zatrzymać. Zdaniem Staniszkis, końcem komunizmu był nieudany pucz pod przewodnictwem wiceprezydenta Giennadija Janajewa latem 1991 r.

Jaruzelski, postać tragiczna
 
- Rekonstrukcja planu Ogarkowa rzuca inne światło na stan wojenny – uważa prof. Staniszkis.  - Stan wojenny zablokował ten pretekst, który miał być powodem przesunięcia dużej grupy sowieckich wojsk. Przywódcy sowieccy nie chcieli interweniować w Polsce, ponieważ uważali, że ta interwencja byłaby początkiem operacji na Zachodzie. Europejskie dowództwo NATO zastanawiało się, czy wprowadzenie stanu wojennego to początek dużej operacji czy sprawa lokalna. Zdaniem pani profesor, nie byli tego pewni, zaryzykowali, przyjęli, że jednak to drugie i… na szczęście, nie pomylili się, bo inaczej ich niepewność mogłaby być dla nas tragiczna w skutkach.
 
- „Solidarność” była impulsem, elementem koniecznym, ale niewystarczającym do końca komunizmu – uważa socjolog. Inne ważne zjawiska to m.in. proces uwłaszczenia nomenklatury, który rozpoczął się pod koniec lat 70. i miał stabilizować sytuację, a stał się „wehikułem zmiany”, polegającym na tym, że komunistyczna nomenklatura – skądinąd w przeciwieństwie do robotników - zobaczyła ekonomiczny interes w zmianie formy własności przedsiębiorstw. Karnawał „Solidarności” w Polsce zbiegł się także z bardzo gorącym okresem zimnej wojny, który zakończyło dopiero wystąpienie Gromyki we Wiedniu w 1985 r.

Mówiąc o Wojciechu Jaruzelskim, Staniszkis nazwała go „postacią tragiczną”. - Jaruzelski nie potrafił jasno powiedzieć, że sowiecka interwencja była nierealna, ale użycie sytuacji w Polsce jako pretekstu i pójście dalej, na Zachód, już całkiem możliwe. Generał próbował powiedzieć, że to, iż 9 grudnia Sowieci mówili o interwencji „nie”, nie oznaczało, że 11 nie powiedzą „tak”, bo uznają, że zmieniły się okoliczności. Nie potrafił jednak tego zrobić, bał się powiedzieć o ryzyku, o możliwym scenariuszu wojny- stwierdziła Jadwiga Staniszkis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.