Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Przyboś DZISIAJ! Od wtorku konferencje w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie

A A A
Katarzyna Grzebyk

Dodano: 28-09-2015

Przyboś DZISIAJ! Od wtorku konferencje w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie
GALERIA ZDJĘĆ
Ogólnopolska konferencja naukowa, wystawa pamiątek w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz wyjątkowy recital poezji - we wtorek, 6 października br. roku rozpocznie się trzydniowy cykl wydarzeń popularyzujących twórczość Juliana Przybosia. Wydarzenia zbiegają się z 45. rocznicą śmierci tego wybitnego poety, który urodził się w Gwoźnicy, w gminie Niebylec. Ich pomysłodawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Inicjatywę poparli m.in. Wiesław Myśliwski, Ernest Bryll, Urszula Kozioł, Eustachy Rylski, Sylwia Chutnik oraz córki Przybosia: Wanda, Julia i Uta.
 
- Julian Przyboś to najbardziej znana postać, jaką może pochwalić się nasza gmina. Obecny jest w świadomości starszych mieszkańców, ale młodsze pokolenie kojarzy Przybosia jedynie z kilku wierszy omawianych w szkole. Na spotkaniach Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej często dyskutowaliśmy o tym, jak spopularyzować pamięć o nim w naszym regionie. Kiedy pomysł zaczął się krystalizować, Ernest Bryll utwierdził nas w przekonaniu, że trzeba i warto to robić -  mówi Antoni Chuchla, prezes TMZN.
Reklama
 
Konkurs literacki został już rozstrzygnięty
 
Cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” został zainaugurowany II Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „O niebylecki miecz”, który został rozstrzygnięty w drugim kwartale 2015 roku, a wręczenie nagród odbyło się na początku lipca. Organizator konkursu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, drugą jego edycję poświęcił właśnie pamięci Juliana Przybosia. Konkurs wygrała Beata Mazurek ze Stalowej Woli (w kategorii proza dorośli - za „Listy do Juliana Przybosia”) oraz Anna Piliszewska z Wieliczki (w kategorii poezja - za zestaw wierszy). Wśród oceniających prace znalazła się m.in. Uta Przyboś, najmłodsza córka poety oraz profesorowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego - Zenon Ożóg i Alicja Jakubowska-Ożóg.
 
Najmocniejszym akcentem cyklu wydarzeń jest ogólnopolska konferencja naukowa „Przyboś DZISIAJ” organizowana w dniach 6-8 października wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, w której udział wezmą przedstawiciele różnych środowisk naukowych, także z zagranicy.  Inauguracja konferencji odbędzie się o godz. 9 we wtorek, 6 października w Niebylcu. Po południu uczestnicy i goście konferencji odwiedzą Gwoźnicę, rodzinną miejscowość poety, nawiedzą jego grób oraz wzgórze Patria, które pojawiało się w utworach Przybosia. Spotkają się też z mieszkańcami wioski. 
 
Dopełnieniem uroczystości będzie wystawa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, na której zostaną pokazane pamiątki po Julianie Przybosiu. Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 6-8 października. 
 
Recital poezji w wykonaniu przyjaciela Przybosia 
 
Cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” zakończy „Noc powrotna” niezwykły recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu Bogusława Kierca, poety, aktora, reżysera, autora licznych zbiorów liryki i książek eseistycznych oraz dramatów i opracowań literackich; edytora dzieł Rafała Wojaczka i jego biografa, a prywatnie przyjaciela poety. „Noc powrotną” można uznać za monolog starego poety, wzbudzającego w sobie akt „równania serca” i „równania świata”; radość, że zginę, że stanę się żywiołem prądów i pędów”. Recital odbędzie się 8 października o godz. 17.30 w klubie Turkus WDK w Rzeszowie.
Reklama
 
- Liczymy, że w tych wydarzeniach licznie wezmą udział nie tylko mieszkańcy gminy i powiatu, ale całego Podkarpacia. To jedyna taka okazja, by poznać twórczość Juliana Przybosia w różnorodnych ujęciach - mówi Antoni Chuchla, prezes TMZN. 
 
Inicjatywę Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej poparł komitet honorowy, który patronuje wydarzeniom. Tworzą go: córki Juliana Przybosia: Julia, Uta i Wanda, prof. Edward Balcerzan, Ernest Bryll, Sylwia Chutnik, Bogusław Kierc, Michał Komar, Urszula Kozioł, Irena Koźmińska, Bogusława Latawiec, Jacek Moskwa, Wiesław Myśliwski i Eustachy Rylski.
 
- Cieszę sie niezmiernie, że twórczość Juliana Przybosia zostanie przypomniana i na nowo komentowana, a jej zasięg poszerzony. Zbyt długo była strawą poetycką dla garstki pasjonatów, których nie odstraszała etykietka trudności - powiedziała córka poety dr Julia Przyboś z USA.
 
PROGRAM
 
„PRZYBOŚ DZISIAJ! – Program cyklu wydarzeń upamiętniających twórczość Juliana Przybosia w 45. rocznicę jego śmierci
 
6-8 października 2015 r.
 
I. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM pt. „PRZYBOŚ DZISIAJ” pod patronatem Rektora UR i Wójta Gminy Niebylec
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR, ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
 
6 października 2015 r.
 
9.00 - otwarcie uroczystości rocznicowych w Zespole Szkół w Niebylcu im. ks. Jana Twardowskiego, Niebylec 11
Moderator obrad dr hab. prof. UR  Janusz Pasterski
 
10.00-10.20 prof. dr hab. Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski), Dzieło Juliana Przybosia w kontekście literatury małych ojczyzn
Reklama
 
10.20-10.40 dr hab. prof. USz Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), „Od zaoczu do przedgwieździa". Autoportret przelotny
 
10.40-11.00 prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles), Belgijskie pasaże Juliana
 
11.00-11.30 przerwa na kawę
 
11.30-11.50 prof. dr hab. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński), Przybosiowskie dialogi z Mickiewiczem
 
11.50-12.10 dr Anna Spólna (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu), Obecny – nieobecny. Twórczość Juliana Przybosia w zreformowanej szkole średniej (w świetle estetyki recepcji)
 
12.10-12.40 dyskusja
 
14.00-19.00 – wyjazd do Gwoźnicy (odwiedziny grobu Juliana Przybosia, zwiedzanie wzgórza Patria, kościoła pw. św. Antoniego z Padwy), Dom Wiejski – spotkanie z mieszkańcami, kolacja)
 
7 października 2015 r.
 
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
Moderator obrad prof. dr hab. Bogusław Dopart
 
9.30-9.50 prof. dr hab. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki), Czytając Mickiewicza po latach 
 
9.50-10.10 prof. dr hab. Edward Balcerzan, Przekład z biografii na biografię. Majakowski Przybosia 
 
10.10-10.30 prof. dr hab. Aleksander Fiut, „Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”. Przyboś i Miłosz 
 
10.30-10.50 dr Karol Maliszewski (Uniwersytet Wrocławski), Mistrz Przyboś, uczeń Jachimowicz 
 
10.50-11.20 przerwa kawowa
 
11.20-11.50 dr Tomasz Cieślak-Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński), Czy Julian Przyboś jest awangardzistą?
 
11.50-12.10 dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski), Awangardyzm Przybosia: między autonomią a heteronomią
Reklama
 
12.10-12.30 mgr Karolina Górniak (Uniwersytet Jagielloński), Róże awangardowe. O trzech wierszach Juliana Przybosia, Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej
 
12.30-12.50 dr hab. prof. UAM Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przyboś i poetki. Inspiracje awangardowe we współczesnej poezji kobiet
 
12.50-13.20 dyskusja
 
Obrady popołudniowe
Moderator obrad prof. dr hab. Jacek Brzozowski
 
15.00-15.20 dr Stanisław Dłuski (Uniwersytet Rzeszowski), „Ja – świat”. Idee Juliana Przybosia
 
15.20-15.40 prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu), Przyboś mieszczański i antymieszczański
 
15.40-16.00 dr hab. prof. UJK Piotr Pietrych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Jak mogła sprawą główną być metafora?! w roku 1945!”. Przyboś i Różewicz wobec wojny
 
16.00-16.20 dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Julian Przyboś o październiku ‘56  
 
16.20-16.40 dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w kręgu Kontynentów
 
16.40-17.10 przerwa kawowa
 
17.10-17.30 mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski), Semiotyka „katedry” w liryce Juliana Przybosia. Próba deszyfracji narzędziami geopoetyki
 
17.30-17.50 dr Michalina Kmiecik (Uniwersytet Jagielloński), Wychodzenie z materialności: miasto w „Piórze z ognia”
 
17.50-18.10 mgr Dawid Kujawa (Uniwersytet Śląski), „tylko oczami wierzę”. Poezja Juliana Przybosia w kontekście studiów wizualnych
 
18.10- 18.40 – dyskusja
 
8 października 2015 r.
 
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Reklama
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
Moderator obrad prof. dr hab. Stanisław Uliasz 
 
9.30-9.50 dr Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w Szwajcarii 
 
9.50-10.10 dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski), Juliana Przybosia spotkanie z Ameryką
 
10.10-10.30 dr Iwona Misiak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Miejsca/nie-miejsca w wierszach Juliana Przybosia i Ryszarda Krynickiego 
 
10.30-10.50 mgr Mirosław Czarnik (Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie), Jaka pamięć o Przybosiu? Strzyżowskie reminiscencje 
 
10.50-11.10 dr Anna Jamrozek-Sowa (Uniwersytet Rzeszowski), Rytuały lat siedemdziesiątych. Nadanie imienia Juliana Przybosia Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie
 
11.10-11.40 przerwa kawowa
 
11.40-12.00 dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński), Budowanie gmachu wiersza. Pisanie Przybosia
 
12.00-12.20 dr hab. prof. UŁ Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki), Przedstawienia dźwiękowych i muzycznych fenomenów w wierszach Przybosia. Rekonesans 
 
12.20-12.40 dr Magdalena Sukiennik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), „Zdrowaś? Łąkiś pełna?” – poetycki obraz matki Juliana Przybosia 
 
12.40-13.00 mgr Bogusława Latawiec-Balcerzan, Dzikie kamienie Juliana Przybosia
 
13.00-13.50 dyskusja i zamknięcie konferencji
 
 
II. WYSTAWA W MUZEUM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE
 
Podczas trwania konferencji naukowej, w dniach od 6-8 października w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się wystawa składająca się z pamiątek po Julianie Przybosiu. Będzie można ją zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum. 
Reklama
 
 
III. „NOC POWROTNA” – MONODRAM BOGUSŁAWA KIERCA W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W RZESZOWIE
 
W czwartek, 8 października, o godz. 17.30 w klubie Turkus Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wystąpi Bogusław Kierc – poeta, aktor, reżyser, wykładowca, biograf i edytor dzieł Rafała Wojaczka, przyjaciel Juliana Przybosia. „Noc powrotna” – taki będzie nosił tytuł recital, jaki Bogusław Kierc zaprezentuje w Rzeszowie - jest recitalem poezji Juliana Przybosia, obejmującym najistotniejsze jej ewokacje. Nade wszystko to, co często umykało uwadze literaturoznawców urzeczonych „nowatorstwem” poety, a mianowicie: metafizyczny (czy niekiedy nawet: mistyczny) wymiar liryki tego giganta Awangardy Krakowskiej. Można wszakże  ten recital uznać za monolog starego poety, wzbudzającego w sobie akt „równania serca” i „równania świata”; radość, że zginę, że stanę się żywiołem prądów i pędów”.
 
 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.