Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Węgierskie wino w krośnieńskim szkle

A A A
Antoni Adamski

Dodano: 20-08-2014

Członkowie Stowarzyszenia Portius. Od lewej: Paweł Ungeheuer, architekt; Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz PWSZ w Krośnie; Maciej Syrek, artysta rzeźbiarz; Zbigniew Ungeheuer, prezes Stowarzyszenia Portius; Piotr Górecki, złotnik; Andrzej Kołder, kustosz; Stanisław Materniak, prezes KPB w Krośnie.

Członkowie Stowarzyszenia Portius. Od lewej: Paweł Ungeheuer, architekt; Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz PWSZ w Krośnie; Maciej Syrek, artysta rzeźbiarz; Zbigniew Ungeheuer, prezes Stowarzyszenia Portius; Piotr Górecki, złotnik; Andrzej Kołder, kustosz; Stanisław Materniak, prezes KPB w Krośnie.

GALERIA ZDJĘĆ
Fot. Tadeusz Poźniak
Wino to trunek co najmniej niezwykły. To wręcz zjawisko mistyczne. Istniejenawet przekonanie, że ostatecznie pozostaną dwie istoty – Bóg i wino. Czy to prawda będzie można się przekonać na XI Festiwalu Win Węgierskich, który rozpocznie się już w najbliższy piątek (22 sierpnia) i potrwa do niedzieli.

W latach socjalizmu była na miejscowym Rynku jedyna knajpa. Nazywała się „Winiarnia Portius”, a serwowano w niej tanie wina z tzw. demoludów i miejscowe jabczaki. Nazwisko Portiusa nie było wtedy szerzej znane. Dziś patronuje ono Stowarzyszeniu, które realizuje własny pomysł na promocję Krosna – miasta coraz bardziej 
rozpoznawalnego w kraju.
 
Robert Wojciech Portius (1604-1661) był szkockim imigrantem, który w latach 20-tych XVII stulecia przybył do Krosna. Dorobił się fortuny na handlu winem,  sprowadzając je z Węgier na szlacheckie, magnackie, a nawet na królewskie stoły. Był największym importerem win węgierskich na północ od Karpat w tamtym stuleciu.  Przywilejami obdarzali go monarchowie: Zygmunt III Waza, a później jego dwóch synów - Władysław IV i Jan Kazimierz. Znany ze swej hojności wielki krośnieński kupiec i mecenas sztuki był dla Krosna postacią szczególną. Świadczą o tym zebrane dokumenty. Finansował naukę krośnieńskich dzieci, był dobroczyńcą kościoła farnego, którego po pożarze w 1638 roku przebudowę sfinansował, dodając do świątyni kaplice: św. Wojciecha oraz św. Piotra i Pawła – swoje rodowe mauzoleum. Sprowadzał do Krosna wybitnych artystów, którzy na jego koszt wyposażali kościół w ołtarze, obrazy, ambonę i inne dzieła sztuki. Na własny koszt wzniósł dzwonnicę farną, zamawiając do niej trzy dzwony o rzadko spotykanej harmonii dźwięków. Wieża fundacji Portiusa stanowi do dnia dzisiejszego symbol Krosna. W czasie wojen szwedzkich ufundował ponad trzysta metrów miejskich murów obronnych, stając się później - z królewskiej nominacji - komendantem miasta, które uchronił przed najeźdźcami. Spotykał się z władcami Polski i wspierał ich finansowo w trudnych dla Rzeczypospolitej czasach. Na Rynku zachowała się okazała kamienica rodziny Portiusów ozdobiona późnorenesansowym portalem.
Reklama
 
Postać Portiusa pomysłem na Krosno

Znaną tylko historykom, niemal zapomnianą postać Portiusa wskrzesił w roku 2001 Zbigniew Ungeheuer, krośnieński przedsiębiorca budowlany, który wraz z grupą przyjaciół zastanawiał się nad nowym pomysłem na Krosno. Spotkał wtedy prof. Istvána Kovácsa - Konsula Generalnego Republiki Węgier w Krakowie, obywatela honorowego siedmiu polskich miast, poetę, badacza węgierskich dziejów gen. Józefa Bema i patrona Święta Wina organizowanego wówczas w  Bieczu. W maju 2002 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Portius. Członkami – założycielami byli:  Zbigniew Ungeheuer, Maciej Syrek, Paweł Ungeheuer, Andrzej Kołder i Roman Ungeheuer.  W tym samym roku we współpracy z Muzeum Zamkowym zorganizowano uroczystości upamiętniające jubileusz 600-lecia poświęcenia pierwszej kaplicy na zamku „Kamieniec”.  Rok później, zaś w maju wraz z UM Krosna, Ministerstwem Kultury Polski i Węgier, Ambasadą i Konsulatem Generalnym Węgier w Polsce,  „Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie”, a we wrześniu pierwszą edycję „Święta Wina Węgierskiego im. Portiusa”. 
 
W czasie „Dni Kultury Węgierskiej” przypomniano  postać Balinta Balassiego, najwybitniejszego poety węgierskiego renesansu, który w młodości przez kilka lat mieszkał na Zamku Kamieniec pod Krosnem, a później został zaufanym dworzaninem króla Stefana Batorego. Balassi w tamtych dniach został uhonorowany trzema tablicami pamiątkowymi wmurowanymi na Kamieńcu, w Rymanowie i Nowym Żmigrodzie. Autorem tablic byli rzeźbiarze: Maciej Syrek i Wołodymyr Romaniw, członkowie Stowarzyszenia. Takie były początki działalności krośnieńskiego Stowarzyszenia Portius. W późniejszych latach zapoczątkowało ono wiele ciekawych inicjatyw. Była to między innymi pierwsza edycja „Karpackich Klimatów”, Międzynarodowa Konferencja „Pociąg retro Portius Express”, a także przejazd pociągiem 550 Krośnian, na przygotowane wcześniej Dni Krosna do węgierskiego miasta Sárospatak.  Inicjatyw i dokonań Stowarzyszenia Portius było wiele, ale corocznym flagowym produktem promocyjnym jest Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa.
Reklama
 
Wina z Krainy Bratanków
 
W dniach 22-24 sierpnia br. odbędzie się już dwunasta edycja festiwalu  połączona ze zorganizowanymi przez Miasto Krosno „Karpackimi Klimatami”. W jego ramach odbędą się koncerty, spotkania i wystawy - ale najważniejszym elementem będzie węgierskie wino . Wspaniałe wina z Krainy Bratanków będą sprzedawać na krośnieńskim Rynku, ze specjalnych domków Stowarzyszenia Portius, znani winiarze. 
-W Centrum Dziedzictwa Szkła, w odpowiednio przygotowanej sali pieców hutniczych, odbywać się będą  uroczyste degustacje „Węgierskich win w krośnieńskim szkle” - mówi Maciej Syrek, artysta-rzeźbiarz, współzałożyciel Stowarzyszenia. Dla prezentującego swoje wina winiarza i zebranych gości będzie koncertował unikatowy węgierski męski zespół siedmiu cytrzystów, grający na historycznych instrumentach. W poczet nowych Członków Honorowych Stowarzyszenia Portius przyjęta zostanie pierwsza kobieta : dr hab. Adrienne Körmendy, obecny Konsul Generalny  Węgier w Krakowie.  
-Na Węgrzech nie „produkuje” się wina, tam wino się tworzy. Tak, jak tworzy się dzieło sztuki, a o tajemnicach tej twórczości, na każdej uroczystej degustacji opowiada inny winiarz, który jest gościem festiwalu. W tym roku zaprezentujemy również– już po raz drugi - kilku polskich twórców wina ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia - mówi Zbigniew Ungeheuer, prezes stowarzyszenia.
-Pielęgnujemy pamięć krośnieńskiego Portiusa poza granicami Polski w winiarskim regionie Tokaj.  W miejscowości Hercegkút istnieje od 2006 roku piwnica „Portius”, którą prowadzi winiarz Richard Hörcsik Jr , Członek Honorowy Stowarzyszenia. W tym samym roku, w ścianę starego Węgierskiego Domu Wina, w słynnym miasteczku Tokaj, została wmurowana tablica pamiątkowa ku czci krośnieńskiego kupca. Wizerunek i opis Portiusa prezentowany jest także w Muzeum Wina w miejscowości Tolcsva - mówi Zbigniew Ungeheuer.
Reklama
             
Postać Portiusa i jego rodziny wymaga dalszych badań. Po kwerendach archiwalnych we Lwowie i Przemyślu, konieczne jest dotarcie do dokumentów przechowywanych we wrocławskim Ossolineum, w węgierskim Debreczynie a także w Krakowie, w Gdańsku oraz w jego rodzinnej Szkocji. O korzeniach tej znamienitej rodziny wiemy wciąż niewiele. Pomimo starań nie udało się dotąd przeprowadzić dokładnej kwerendy.  Takie badania naukowe i historyczne wymagają czasu i pieniędzy - dodaje Roman Ungeheuer. 
 
Jak działa Stowarzyszenie Portius, w jakich przedsięwzięciach bierze udział można prześledzić na stronie internetowej tej organizacji. Pełna dokumentacja działalności z setkami zdjęć, opisów i filmów wzbudza zainteresowanie internautów, szczególnie przed zbliżającymi się festiwalami.
 
Nowy wymiar przyjaźni 
 
Zbigniew Ungeheuer, prezes Stowarzyszenia Portius podkreśla, że wino nazwane pospolicie w Polsce przedrozbiorowej Węgrzynem, utkwiło szczególnie w pamięci Węgrów i Polaków, jako symbol łączący nasze kraje. My tworzący stowarzyszenie pielęgnujemy pamięć tzw. Karpackiego Szlaku Wina, który tak blisko połączył i łączy dzisiaj nasze Narody. Przykładowo Tokaj, to gatunek wina, sprzedawany nawet za czasów PRL-u, znany z powieści historycznych, jak Trylogia H. Sienkiewicza, który pijano i którym wznoszono toasty w zamożnych domach szlacheckich z okazji specjalnych uroczystości. Wina węgierskie już w 1310 r. figurowały na listach towarów przewożonych z Węgier do Polski. W popularyzowaniu węgierskich win w Polsce wielką rolę odegrał Zygmunt I Stary, który jeszcze jako królewicz od listopada 1498 roku trzy lata spędził w Budzie. Węgierskie wina do Polski przyjechały wraz z jego pierwszą żoną Barbarą Zápolyą, a dla drugiej żony Bony Sforzy wino transportowano na dwór z Węgier - a nie z dalekich Włoch.  Niemałą rolę w przewozie win węgierskich przez Karpaty odegrała tzw. Przełęcz Dukielska. Kiedyś w celu ułatwienia handlu tym towarem pozakładano składy tych win w samej Dukli, Jaśliskach, Krośnie, Jaśle, Tarnowie, a także we Lwowie i Krakowie. Dbając o zachowanie pamięci tych starych tradycji i pielęgnowanie legendy Roberta Wojciecha Portiusa, organizowane są festiwale. 
Reklama
?- Z Krosna bliżej nam do Sárospatak niż do Krakowa – podkreśla Maciej Syrek. Dlatego Stowarzyszenie Portius zainicjowało kontakty partnerskie  podkarpackich miast z odpowiednikami z Węgier. Miejscowościami partnerskimi dla Krosna zostały dwa węgierskie miasta z regionu winiarskiego Tokaj. Są to  Sárospatak i Sátoraljaújhely, wcześniej było już Zalaegerszeg. Udało się także „pożenić” miejscowość Korczynę z Tolcsvą i Iwonicz Zdrój z Tokajem, a nawet krośnieńską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. z Krosna z odpowiednikami na Węgrzech. W podkreślenie 1000 - letniej przyjaźni Polski i Węgier angażują się także Prezydenci obu państw. Przedstawiciele Stowarzyszenia Portius biorą od 2006 roku udział w corocznych Dniach Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, które odbywają się zawsze 23 – 24 marca.  W tym roku takie uroczystości z udziałem Prezydentów Polski i Węgier - Bronisława Komorowskiego  i Jánosa Ádera miały miejsce w  Eger. Piotr Górecki przypomina, iż w 2009 roku Dni Przyjaźni odbyły się również w Krośnie, gdzie spotkało się dwóch prezydentów: Lech Kaczyński i László Sólyom. 
 
-To najbardziej autentyczne stowarzyszenie społeczne, które dla stosunków między obu krajami uczyniło najwięcej – powiedział prof. István Kovács .
Prof. Roman Kuźniar, doradca ds. międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego, szkołę podstawową i średnią ukończył w Krośnie. Zawsze czuł się związany z tym regionem. A teraz z przyjemnością tu wraca. Prof. Kuźniar podkreśla:
- Dzięki takim inicjatywom, jakie podejmuje Stowarzyszenie Portius, Krosno stało się miastem rozpoznawalnym i cenionym w kraju.  

Program XI Festiwalu Win Węgierskich
Reklama
 
Piątek
 
godz. 15.00 - otwarcie pawilonów winiarskich i stoisk wystawienniczych na Rynku
 
godz. 19.00 - oficjalne otwarcie Karpackich Klimatów i XII Festiwalu Win Węgierskich
 
godz. 20.30 - parada uczestników imprezy z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na krośnieński Rynek
 
godz. 21.00 - degustacja win egerskich - Tibor Gál 
 
godz. 22.00 - prelekcja na temat tradycji kulturalnej i historycznej regionu
 
godz. 24.00 - zamknięcie pawilonów winiarskich i stoisk wystawienniczych
 
Sobota 
 
godz.12.00 - otwarcie pawilonów winiarskich i stoisk wystawienniczych na Rynku
 
godz. 17.00 - degustacja win tokajskich - Piwnica Portius oraz Somlo - Várkapitány 
 
Pincészet 
 
godz. 18.00 - prelekcja na temat tradycji kulturalnej i historycznej regionu
 
godz. 21.00 - degustacja win szekszárdskich - Szent Gaál Winery 
 
godz. 22.00 - prelekcja na temat tradycji kulturalnej i historycznej regionu
 
godz. 23.00 - premiera filmu „O Szkocie, który Krosno w XVII wieku rozbujał” na głównej scenie
 
godz. 24.00 - zamknięcie pawilonów winiarskich i stoisk wystawienniczych
 
Niedziela 
 
godz. 11.00 - X Bieg o Skarb Portiusa
 
godz. 12.00 - otwarcie pawilonów winiarskich i stoisk
 
godz. 17.00 - degustacja win polskich - Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia 
 
godz. 18.00 - prelekcja na temat tradycji kulturalnej i historycznej regionu
 
godz. 20.00 - degustacja win egerskich - Attila Petreny 
Reklama
 
godz. 21.00 - prelekcja na temat tradycji kulturalnej i historycznej regionu
 
godz. 22.00 - zamknięcie pawilonów winiarskich i stoisk
 
Bilety na uroczyste degustacje win do nabycia w klubokawiarni „Ferment” ul. Portiusa 4, tel: 13 420 32 42 lub na portalu internetowym: www.krosno24.pl oraz w kasie CDS w 

trakcie trwania festiwalu.
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.