Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?

A A A
materiał promocyjny

Dodano: 11-09-2015

Dokąd zmierza marketing w dobie cyfryzacji?
GALERIA ZDJĘĆ
Naukowcy i praktycy podyskutują w Krasiczynie na temat kierunków rozwoju marketingu w warunkach digitalizacji mediów i procesów rynkowych. W dniach 14-15 września 2015 r. w obiektach Zespołu Zamkowo-Parkowego  w Krasiczynie k. Przemyśla, odbędzie się konferencja z serii KONSUMENT A RYNEK pt. „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Marketingu i Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśl oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Podczas konferencji prowadzona będzie dyskusja naukowa na temat kierunków rozwoju marketingu, zmian w zachowaniach współczesnych konsumentów oraz wyzwań dotyczących komunikacji pomiędzy firmami a ich klientami w warunkach cyfryzacji mediów. Obrady rozpoczną się w poniedziałek, 14. września o godz. 9:00 i we wtorek o godz. 9:30. W konferencji weźmie udział ok. 70 gości, reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji.  
Reklama
 
Ważnym punktem programu konferencji będzie debata z przedstawicielami praktyki gospodarczej nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”, która odbędzie się w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla 14. września o godz. 15:00. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ratusza, władz Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz reprezentanci podmiotów gospodarczych należących do Klastra IT. 
 
Szczegółowy zakres tematyczny, program oraz inne informacje dotyczące przedsięwzięcia, dostępne są na stronie www.kar.edu.pl
 
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
35-601 Rzeszów, Ul. M. Ćwiklińskiej 2
 
Osoba do kontaktu: dr Grzegorz Hajduk – Sekretarz Merytoryczny Konferencji
tel. 791 574 949 konferencja@kar.edu.pl
 

Program konferencji naukowej KONSUMENT A RYNEK - Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych Krasiczyn k. Przemyśla, 14-15 września 2015 r*
 
14 września 2015 r. (poniedziałek)
 
9:00 – 9:30  –  Powitanie uczestników konferencji – prof.  dr hab. Sylwester Makarski
Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka – Wojciecha Materny Wystąpienia przedstawicieli patronów i partnerów konferencji. 
 
Uroczyste otwarcie konferencji. 
 
9:30 – 11:00  –  sesja plenarna - Digitalizacja jako zjawisko rynkowe w kontekście wyzwań dla współczesnego marketingu. Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Stanisław Sudoł  (Wyższa Szkoła Menedżerska) - Nauki o zarządzaniu i  marketing
prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez Internet w badaniach marketingowych
Reklama
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - Wydatki na łączność jako symptom informatycznego wykluczenia mieszkańców wsi w Polsce
dr hab. Jacek Kall prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) - Planowanie komunikacji mobilnej marki
dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) - Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
 
11:30 – 13:00  –  Sesja I -  Zachowania konsumentów wobec procesu digitalizacji. Prowadzenie: dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Prelegenci:
dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań 
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Ewa Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Beata Gierczak (Uniwersytet Rzeszowski) - Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego 
dr hab. Maria Jeznach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych makaronów
dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. UTP, dr Maciej Schulz (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy) - Zachowania polskich konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w dobie digitalizacji rynku
dr Agnieszka Doczekalska, dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) -  Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi
dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska) - Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. 
Nasilenie postaw prosumenckich 
Reklama
dr Mira Malczyńska-Biały (Uniwersytet Rzeszowski) - Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce wobec digitalizacji rynku 
 
11:30 – 13:00 – Sesja II cz. 1. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska)
 
Prelegenci:
dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski (Politechnika Gdańska) - Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego
dr Beata Marciniak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Digitalizacja procesu realizacji jakościowych badań marketingowych – szanse i zagrożenia
dr hab. Andrzej Bajdak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Marketing Automation – technologia wspierająca i łącząca pracę działów marketingu i sprzedaży
dr Jolanta Tkaczyk (Akademia Leona Koźmińskiego) - Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej “Polakpotrafi.pl” 
dr Olgierd Witczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Konsumpcja mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych
dr Wioletta Krawiec (Uniwersytet Łódzki) - Marketing doświadczeń jako przejaw innowacyjności w budowaniu funkcjonalnych stron www
dr Alina Oczachowska (Politechnika Koszalińska) - Tworzenie wizerunku hotelu Aquarius przy zastosowaniu  nowoczesnych mediów
 
13:00 – 14:00  –  obiad
 
15:00 – 16:30 – spotkanie z przedstawicielami praktyki gospodarczej  w siedzibie Prezydenta Miasta Przemyśla. Debata nt. „Cyfryzacja i jej wpływ na rozwój biznesu”  w gronie:
Reklama
Paweł Kielanowski – dyrektor biura Klastra IT – prowadzenie debaty,
Wojciech Materna – prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka,
dr Janusz Hamryszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla,
Rafał Cencora -  theappCreate,
Paweł Janda - Mobitouch Sp. z o.o. 
Wit Więch - Order of Code Sp. z o.o. 
 
15 września 2015 r.  (wtorek)
 
8:00 – 9:30  –  śniadanie
9:30 – 11:00  –  Sesja II cz. 2. - Wykorzystanie metod i narzędzi marketingowych 
w warunkach cyfryzacji. Prowadzenie: dr hab. Beata Tarczydło (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 
Prelegenci:
dr inż. Jacek Dziwulski (Politechnika Lubelska) - Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Marketing wirusowy a postawy konsumentów wobec marki
dr Paweł Waniowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Strategie cenowe sklepów internetowych
dr Marcin Lewicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Informacja na stronie sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta
dr Beata Sagan (Uniwersytet Rzeszowski) - Obrót konsumencki z wykorzystaniem Internetu - ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość
dr Iwona Oleniuch (Politechnika Rzeszowska) - Wykorzystanie Internetu w promocji generycznej żywności tradycyjnej
dr Robert Nowacki (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) - Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
dr Bogdan Wierzbiński (Uniwersytet Rzeszowski) Znaczenie technologii informacyjnych w budowaniu 
przewagi strategicznej  przedsiębiorstw MSP południowo-wschodniej Polski
Reklama
 
9:30 – 11:00  Sesja III - Wyzwania dla komunikacji marketingowej w dobie digitalizacji procesów rynkowych. Prowadzenie:  Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
 
Prelegenci:
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Komunikacja marketingowa a zachowania nabywców na rynkach towarów konsumpcyjnych
dr Joanna Petrykowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Komunikacja w social media jako przejaw digitalizacji
mgr Paulina Zielińska (Szkoła Główna Handlowa) - Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką
dr Honorata Howaniec (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) - Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki
dr Dariusz Oczachowski (Politechnika Koszalińska) - Ograniczenia wielokanałowej komunikacji 
w podtrzymywaniu partnerskich relacji z klientami. Doświadczenia amerykańskiego rynku samochodowego
dr Adam Rudzewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Internet jako nowoczesne medium reklamy
dr inż. Agnieszka Rybowska (Akademia Morska w Gdyni) - Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów
dr inż. Joanna Wyrwisz (Politechnika Lubelska) - Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami
 
11:00 – 11:30  –  przerwa 
11:30 – 12:30  –   sesja plenarna oraz podsumowanie konferencji. Prowadzenie: 
dr hab. Wiesława Kuźniar prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
13:00 – 14:00  -  obiad i wyjazd uczestników konferencji
 
*Program może ulec zmianie. 
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.