Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Poniżej 1 mln turystów rocznie. Znane Bieszczady i Rzeszów

A A A
Opracowanie Aneta Gieroń

Dodano: 06-02-2022

Fot. Archiwum From the Sky

Fot. Archiwum From the Sky

W 2021 roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny zrealizowała badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Wyniki badań oraz wnioski z przeprowadzonych analiz zaprezentowano podczas konferencji online „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021”, w której udział wzięli przedstawiciele podkarpackiej branży turystycznej, samorządów lokalnych i instytucji kultury.  
 
Badania pokazują, że w 2021 r. rozwojowi i sytuacji branży turystycznej, mimo pewnego ustabilizowania warunków pandemicznych poprzez szczepienia, nadal towarzyszyła niepewność. Wprowadzane lockdowny i ograniczenia wpłynęły na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu licz-by turystów sprzed 10 lat.
Reklama
 
Zrealizowane badania pokazują, że Podkarpackie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami i Rzeszowem.
 
 – Od kilku lat właśnie powiaty zlokalizowane w tych obszarach Podkarpackiego – a więc powiat leski, bieszczadzki i Rzeszów – cechuje najwyższe natężenie ruchu turystycznego. W tych lokalizacjach także odsetek turystów – osób korzystających z noclegów na terenie Podkarpackiego – przeważa nad odsetkiem odwiedzających jednodniowych. Odwrotnie ta proporcja kształtuje się w mniej turystycznie popularnych powiatach. – mówi Sabina Mermer, odpowiedzialna za realizacje badań realizowanych przez PROT. Wciąż nieodkrytym i umykającym uwadze respondentów regionem jest Roztocze.
 
Głównym celem przyjazdu do województwa podkarpackiego była turystyka aktywna, a największym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim piesze wycieczki oraz – rzadziej wskazywane – wycieczki rowerowe. Ważnym źródłem wiedzy o atrakcjach województwa podkarpackiego pozostaje Internet. Nie bez znaczenia są także rekomendacje krewnych i znajomych, szczególnie wśród odwiedzających powiaty o średnim i niskim natężeniu ruchu turystycznego. 
 
Podkarpacki ruch turystyczny ma charakter głównie lokalny – dominują goście pochodzący z województwa podkarpackiego. Wśród turystów z innych regionów, najliczniej odwiedzają nas przyjezdni z województw małopolskiego i śląskiego.
 
Osoby przyjeżdżające do województwa podkarpackiego w 2021 roku najczęściej docierały tutaj samochodem. Z tego środka transportu skorzystało 81,7 proc. przyjezdnych turystów i 89,5 proc. odwiedzających jednodniowych. Informacja ta zbiega się z raczej pozytywną oceną stanu dróg, ich oznakowania oraz dostępności parkingów i jest ona  wyższa w powiatach charakteryzujących się średnim i niskim natężeniem ruchu turystycznego. 
Reklama
 
Ubiegłoroczne badanie pozwala wytypować trzy segmenty turystów, korzystających z oferty Podkarpackiego. Są to „turyści wyjeżdżający dla odpoczynku aktywnego, uprawiania sportu, nawet amatorsko”, „turysta indywidualny, przyzwyczajony do komfortu, młody i wymagający” i wreszcie trzeci segment  to „wypoczywające rodziny”. Z kolei  segmentem dominującym wśród odwiedzających jednodniowych są „młodzi ludzie zorientowani na rozrywkę i aktywność”.
 
Dla odwiedzających Podkarpackie to region z przepięknymi widokami i klimatycznymi miejscami o wyjątkowej atmosferze. Region w opiniach internetowych kojarzy się przede wszystkim z naturą i historią. Popularność zdobywają miejsca widokowe, zamki, zabytkowe ruiny czy starówki podkarpackich miast.
 
– Wśród turystycznych top 10 atrakcji województwa podkarpackiego, określonych na podstawie wyraźnej przewagi pozytywnych opinii umieszczonych na ich temat w Internecie, znajdują się: Rynek w Przemyślu, rezerwat Prządki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce, Rynek Galicyjski w Sanoku, Zapora w Solinie, ale także – co zwraca uwagę – kaskada solankowa w Sołonce, taras widokowy w Słonnem czy leśny zwierzyniec w Lisznej – wymienia Sabina Mer-mer.
 
Analiza danych wskazuje na rosnące zainteresowanie Podkarpackim w kontekście turystyki kulinarnej. – W deklarowanych przez respondentów celach podróży wyrażone zostało oczekiwanie możliwości próbowania potraw i produktów regionalnych – dodaje Mermer.
Reklama
 
Badania ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego w 2021 r. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła w ramach zadnia publicznego pn. „Podkarpacki Barometr Turystyczny” przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.
 
Badania ruchu turystycznego były realizowane od czerwca do sierpnia 2021 roku, obejmując dziewięć wytypowanych na podstawie rankingu powiatów o różnym natężeniu ruchu turystycznego. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Z kolei badanie wizerunku tury-stycznego Podkarpackiego zrealizowano w oparciu o analizę treści opinii publikowanych na temat regionu w Internecie. Realizację badania powierzono firmie On Data Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara, dr Beata Gierczak-Korzeniowska, dr Mateusz Stopa. 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.