Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Przeszłość ma dla nas znaczenie. Ustrobna i Bratkówka Starowieyskiego

A A A
Antoni Adamski

Dodano: 01-03-2019

Sławomir Stefański w Bratkówce. Fot.Tadeusz Poźniak

Sławomir Stefański w Bratkówce. Fot.Tadeusz Poźniak

GALERIA ZDJĘĆ
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
Fot.Tadeusz Poźniak
W podkrośnieńskiej gminie Wojaszówka z inicjatywy wójta Sławomira Stefańskiego zostały odrestaurowane zespoły dworskie w Bratkówce i Ustrobnej. Ponadto w Ustrobnej utworzono niewielkie Muzeum Rodów Szlacheckich. W kaplicy w  dworze w Bratkówce powstaje izba pamięci rodziny Starowieyskich.

- Gmina liczy 9397 mieszkańców. Wielu z nich nie odkryło jeszcze, jak wiele niezwykłych osób związanych jest z historią naszej gminy. Ile wydarzeń rozegrało się na tym niedużym terenie,  ile mamy wspaniałych zabytków! – mówi wójt Sławomir Stefański dodając, że po pracy można pojeździć rowerem, pospacerować, zrelaksować się w dawnych dworskich parkach, zwiedzić zamek Kamieniec, a wreszcie dowiedzieć się czegoś o historii swego kościoła parafialnego.
 
Sławomir Stefański, rocznik 1980, jest wójtem gminy Wojaszówka od ośmiu lat. W kadencji  2010-2014  był najmłodszym wójtem na Podkarpaciu oraz jednym z najmłodszych wójtów w Polsce. Rządzi gminą już trzecią kadencję. W ostatnich wyborach wygrał w pierwszej turze, osiągając wynik 79,9 procent. Z zawodu jest technikiem chemii oraz magistrem inżynierem ekonomii i zarządzania. Po przedwczesnej śmierci rodziców wychowywała go babcia, której opowieści przechowuje w pamięci do dziś. Pradziadek walczył na frontach obu wojen światowych. Z kolei drugi pradziadek był kowalem, a trzeci prowadził karczmę. Dlatego tak ważna dla wójta jest pamięć o przodkach  i bohaterach, którzy poświęcili życie dla ojczyzny. 
Reklama
  
Na przykład dwór w Ustrobnej: skromny parterowy budynek w stylu klasycystycznym, otoczony malowniczym parkiem w stylu angielskim, z czytelnym układem ścieżek, gazonem przed głównym wejściem, oraz stawem, który w wyniku powodzi uległ zniszczeniu. Dzięki W skład majątku dworskiego wchodziły również budynki gospodarcze, z których do dziś pozostały tylko spichlerz  i stajnia. Odnowiony spichlerz aktualnie  pełni funkcje ośrodka zdrowia dla mieszkańców oraz remizy strażackiej. 
 
 Długa jest lista właścicieli Ustrobnej  (znanych z nazwiska od 1536 r.), wśród których do 1939 r. figurowali Stanisław i Amelia z Łubieńskich Starowieyscy herbu Biberstein. 
 

Ustrobna. Fot. Tadeusz Poźniak.

W roku 1895 urodził się im syn Stanisław Kostka, beatyfikowany przez Jana Pawła II. Absolwent słynnego kolegium jezuickiego w Chyrowie został działaczem Sodalicji Mariańskiej. W roku wybuchu I wojny światowej rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako jednoroczny ochotnik służył na froncie włoskim. W randze podporucznika Wojska Polskiego brał po wojnie udział w walkach o Lwów i Przemyśl oraz w wyprawie kijowskiej Józefa Piłsudskiego. Za zasługi otrzymał z rąk gen. W. Sikorskiego Order Virtuti Militari  i Krzyż Walecznych. Wojsko opuścił w stopniu kapitana.  Po ślubie z Marią Szeptycką w 1921 r. zamieszkał w Łaszczowie, gdzie zarządzał dużym majątkiem, pomagał - jako działacz katolicko-społeczny - zarówno okolicznym ziemianom jak i najuboższym mieszkańcom. W roku 1940 aresztowany przez Niemców, został osadzony w ciężkim więzieniu w Zamościu, a następnie przewieziony do obozów koncentracyjnych kolejno w Sachsenhausen  i Dachau. W tym ostatnim, po ciężkiej chorobie i skatowaniu, zmarł 13 kwietnia 1941 r. 13 czerwca 1999 r. został ogłoszony błogosławionym. Jest patronem szkoły podstawowej w Bratkówce, mieszczącej się w rodzinnym dworze Starowieyskich.
Reklama
 
Obok podjazdu do dworu w Ustrobnej, w otoczeniu parkowym usytuowano niezwykły pomnik - obelisk zwieńczony postacią lwa – symbol Orląt Lwowskich. Monument powstał ku czci podporucznika Jana Feliksa Charlewskiego,  którego historia  do ubiegłego roku nie była obecnym mieszkańcom znana. Według informacji, jakie udało się pozyskać, wiemy, iż urodził się w Ustrobnej, był synem tutejszego organisty. Wybuch wojny zastał go w Krakowie, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Jako młody chłopak sam zgłosił się do Legionów Polskich. Służył w 2. pułku piechoty. Walczył w Karpatach, gdzie został ranny. Po rekonwalescencji w Krakowie, zgłosił się do walki na front rosyjski. Raniony po raz drugi, otrzymał urlop na studia na Politechnice Lwowskiej. 1 listopada 1918 r., gdy Lwów został zajęty przez Ukraińców, w mieście rozgorzały ciężkie walki. Charlewski poległ 29 grudnia 1918 r. w wieku 24 lat. Jego ciała nigdy nie zidentyfikowano.  Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Obrony Lwowa. Uroczystości upamiętniające oraz odsłonięcie pomnika odbyły się 18 sierpnia 2018 r. Jest to jeden z pierwszych pomników na powstającym Ogólnopolskim Szlaku Orląt Lwowskich.
 
 
Pomnik w Ustrobnej na Ogólnopolskim Szlaku Orląt Lwowskich. Fot. Tadeusz Poźniak

O historycznych postaciach oraz o rodach szlacheckich: Starowieyskich, Kamienieckich, Rogoyskich, Lesikowskich, Narbutowiczów, Modesta Humieckiego, zamieszkujących niegdyś gminę, opowiada zestaw tablic ozdobionych unikalnymi, archiwalnymi fotografiami. Gminę nie stać na kupowanie antyków: dzieł sztuki, starych mebli czy pamiątek historycznych do umeblowania zabytkowych wnętrz. Stać ją jednak na to, by mieszkaniec gminy wiedział o swojej przeszłości.
 
- Oprócz  sali reprezentacyjnej z historycznymi planszami jest tu jeszcze „mini żłobek” dla kilkorga dzieci - mówi wójt Sławomir Stefański.  
Reklama
 
Naprzeciw dworu na drugim wzgórzu góruje neogotycki kościół p. w. św. Jana Kantego. Budowę kościoła rozpoczął główny fundator, ks. Henryk Zaremba Skrzyński, który kupił wieś Ustrobna na własność po tym, jak poznał niezwykłą historię Ustrobian, którzy stanęli w obronie mieszkającego tu wówczas rodu szlacheckiego, w czasie trwającej rzezi galicyjskiej w 1846 roku. Ksiądz proboszcz Skrzyński postanowił wystawić kościół dla tutejszych mieszkańców, jako wotum za ocalenie życia z rzezi galicyjskiej z 1846 r. W Krakowie poznał architekta Teofila Żebrowskiego, który odbudowywał miasto po wielkim pożarze w 1850 r. Projektował także  fasadę kościoła oo. dominikanów. Tę fasadę skopiował w świątyni w Ustrobnej, ale do  wysmukłego szczytu w stylu nadwiślańskiego gotyku dodał wieżę, której nie ma w Krakowie. Budowa kościoła w Ustrobnej  trwała 17 lat.  Przerwano ją w maju 1877. Na wzniesienie szczytu lekkiej sześciobocznej wieżyczki nie starczyło już funduszy. Kościół w Ustrobnej był wielokrotnie niszczony w trakcie działań wojennych. 
 
W historii parafii wydarzył się kolejny cud ocalenia. Z powodu swego usytuowania na górce kościół był ostrzeliwany w czasie obu wojen światowych. W 1944 r. rosyjski pocisk artyleryjski zniszczył kruchtę, przeleciał przez nawę i wbił się w podstawę ołtarza. Niewybuch (który mógł zniszczyć całe prezbiterium) na własnych rękach ze świątyni wynieśli: ks. proboszcz Stanisław Zieliński oraz czterech wiernych. Trzy  lata temu zdarzył się kolejny cud, kiedy w 2016  r. odwiedził Gminę Ryszard Konstanty. 
 
Postać nietuzinkowa, przyjaciel Gminy Wojaszówka, a w szczególności dzieci, jest  honorowym jej obywatelem. Od wielu lat bezinteresownie wspiera miejscowe dzieci i młodzież. Proboszcz - ks. Artur Progorowicz, opowiedział wówczas niezwykłą historię tutejszej świątyni i niedokończonej wieży. W drodze powrotnej pan Ryszard wraz z synem i pracownicą miał poważny wypadek. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ku wielkiemu zaskoczeniu społeczności i  proboszcza, pan Ryszard wyszedł z inicjatywą dokończenia budowy wieży, jako wotum za uratowanie życia. 
Reklama
 
- Stało się to równo w 140 lat później -  w maju 2018 r. inwestycję zakończono – mówi ks. proboszcz Artur Progorowicz. Pokazuje on we wnętrzu kościoła nieznane szerzej pamiątki: dekoracje witraży wzorowane na witrażach w kościele oo. dominikanów w Krakowie, a także figury Matki Boskiej Bolesnej oraz św. Jana Apostoła, które rzeźbił Franciszek Wyspiański – ojciec wybitnego poety, dramaturga i malarza. 
 
 
Kościół w Ustrobnej był wielokrotnie niszczony w trakcie działań wojennych. Fot. Tadeusz Poźniak 

Artysta-malarz Franciszek Starowieyski, syn ostatniego właściciela  majątku, wspominał: „Pejzaż Bratkówki był pejzażem dzikim, gwałtownym. To były góry, może niezbyt wysokie, ale posiadające wszelkie górskie cechy – tu i tam nagie ostre skałki, kamienie, specyficzna górska roślinność. Ziemia była tu gliniasta, ciężka.” 
 
Dobiega końca wzorowo przeprowadzony remont dworu (wykonawca: Zakład Budowlany Wacława Drogonia z Frysztaka). Wszystkie detale  odnowiono precyzyjnie według wskazań konserwatora zabytków. W domowej kaplicy zostanie odprawione pierwsze po dziesięcioleciach nabożeństwo. Będzie na nie zwoływał  stary dzwon, cudem zachowany w wieżyczce na dachu. Docelowo zostanie tu otwarta izba pamięci rodu Starowieyskich. Do pozostałych pomieszczeń powrócą dzieci -  dwór pełni funkcje Szkoły Podstawowej im bł. Stanisława Starowieyskiego.  Po dawnych właścicielach pozostało niewiele pamiątek: komplet starych drzwi z futrynami, podłogi z desek na pięterku oraz nietypowy, bo pomalowany zieloną farbą olejną, neorokokowy piec w salonie. Teraz trzeba tę farbę usunąć, aby odsłonić oryginalne kafle. Odzyskała swą urodę zacieniona weranda zdobiona misternie wycinanymi w drewnie kroksztynami. 
Reklama
 
Z werandy rozpościera się widok na okrojony przez reformę rolną w 1944 r. park. Z jego obrzeży znikły zabudowania dawnego folwarku. Pojawiły się nowe, socjalistyczne.
 
Franciszek Starowieyski: „Teraz, kiedy jadę przez Polskę, widzę betonowe bunkry udające domy, betonowe sklepiki, wszystko zda się zalane betonem i asfaltem”. 
 
Parterowy pawilonik mieścił siedzibę banku spółdzielczego. Gdy opustoszał, z inicjatywy wójta – gmina go zakupiła i wyremontowała  z przeznaczeniem  na dom mieszkalny dla repatriantów. Już wiosną zamieszka tu polska rodzina z Kazachstanu, zesłana tam przez NKWD w 1936 r.
 
- Dzięki temu czteroosobowa polska rodzina, po wielu latach, powróci do ojczyzny. Już w najbliższym czasie zamieszka tutaj mama z synem, synową i wnuczkiem – mówi wójt S. Stefański.
F. Starowieyski: „Poniżej domu Bratkówki huczał Wisłok, ostra górska rzeka, która w czasie powodzi rozlewała się na całą dolinę ponad kilometrowej szerokości, Była wielka powódź w 1934 roku, całe pola były zalane. Wisłok szedł szeroki na kilometr. To jedno z moich najdawniejszych wspomnień”.
 
- Wisłok płynie przez 24 gminy, począwszy od Gminy Komańcza do  Gminy Leżajsk, na długości  około 230 km. Nad tą rzeką mieszka ¼ ludności Podkarpacia. Pierwsze zebranie wójtów pod hasłem „Wisłok nas łączy” - odbyło się nad brzegiem Wisłoka oraz w browarze rzemieślniczym w Wojkówce. Drugie spotkanie planujemy w tym roku. Z rzeki możemy wspólnie czerpać wiele korzyści. Razem możemy występować ze wspólnymi inicjatywami– mówi wójt S. Stefański.
 
- Na razie budżet gminy musi wystarczyć?- pytam.
Reklama
 
- Nie musi i nie wystarcza. Remont dworów w Ustrobnej i Bratkówce kosztował 4,1 mln zł.  Z funduszy europejskich gmina pozyskała  2,6 mln zł. Przydałyby się środki na kolejne prace – wyjaśnia wójt S. Stefański, dodając, iż często można go spotkać w podkarpackich urzędach, gdzie wciąż stara się o nowe dotacje w myśl zasady: „Jak wyrzucą mnie drzwiami, wchodzę oknem”. Tegoroczny budżet  gminy zaplanowano na 52 mln zł, ale uważa, że z dotacjami zamknie się kwotą  około 60 milionów. Z tego inwestycje pochłoną 17 mln zł. - Planujemy wykonać: izbę pamięci w prywatnym dworze w  Łękach Strzyżowskich i pomagać w konserwacji kościołów w Łączkach Jagiellońskich, Odrzykoniu, Ustrobnej, cerkwi w Rzepniku  oraz zamku Kamieniec w Odrzykoniu. 
 
- W ostatnim czasie nieco wzrosła liczba ludności. Dwukrotnie podniosły się ceny działek. Ludzi przyciąga dobra infrastruktura gminy, ciągły rozwój, podnoszenie poziomu życia, walory przyrodnicze oraz pozytywna energia wśród osób mieszkających tutaj – dodaje wójt.
 
Zgodnie z wielowiekową tradycją, zamek Kamieniec w Odrzykoniu  podzielony jest między dwie gminy: Wojaszówkę i Korczynę. Do Wojaszówki należy Zamek Wysoki – wg  podziału z „Zemsty” Aleksandra Fredry.- Jestem więc Cześnikiem – mówi wójt S. Stefański. Gmina ma liczne atrakcje, które mogłyby przyciągnąć turystów. Rzecz w tym, by nie ograniczyli się do najbardziej znanego zabytku. 
 
Franciszek Starowieyski: „Okoliczne wsie Bratkówki, tam w Galicji, były o wiele bardziej cywilizowane [niż Siedliska]. Nędza galicyjska to według mnie czczy wymysł. Wiem, że były regiony straszliwej biedy, ale nie wokół nas. To był bogaty region. Dookoła rozkwitał przemysł. Krosno było jednym z najbogatszych miasteczek w Polsce”.
Reklama
 
Andrzej Kołder od ponad 20 lat opiekuje się zamkiem. Stworzył także Muzeum Kultury Szlacheckiej w odrestaurowanym przez siebie drewnianym dworze w Kopytowej koło Krosna. Mówi on o dawnych czasach:

- Dwór miał duży wpływ na miejscową społeczność. Rodzina Starowieyskich dobrze żyła z mieszkańcami wsi. Doskonałym przykładem jest działalność dwóch pokoleń księży z tego rodu: bł. Stanisława Kostki oraz Marka Starowieyskich.  Prężnie działała Akcja Katolicka. Mało kto wie, iż z jej oddziałów powstały dzisiejsze Koła Gospodyń Wiejskich. 
 
Andrzej Kołder tak charakteryzuje wójta gminy Wojaszówka: - Sławomir Stefański pochodzi ze znanej rodziny z Ustrobnej. Należy do najmłodszego pokolenia wójtów. Jako włodarz działa z rozmachem i godną podziwu determinacją. Niestrudzenie stara się o pozyskanie dotacji na realizacje kolejnych zadań. Stał się przy tym niestrudzonym społecznikiem. Jest absolwentem m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie wykładowcy uczą szacunku do historii, zabytków i szeroko pojętej tradycji. On jako mieszkaniec, a przede wszystkim jako wójt – doskonale to rozumie.
 
Cytaty zaczerpnąłem z książki: „Franciszka Starowieyskiego opowieść o końcu świata”, pisała Krystyna Uniechowska, Warszawa 1994.
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.