Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Innowacyjna rehabilitacja medyczna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 04-11-2022

Innowacyjna rehabilitacja medyczna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia neurologiczne i urazy stanowią 6,3% globalnego obciążenia chorobami. Są to najbardziej rozpowszechnione stany kliniczne wpływające na życie z niepełnosprawnością. Spośród zaburzeń neurologicznych najczęstsze są choroby mózgowo-naczyniowe, takie jak udar mózgu. Warto podkreślić, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu jakiejś formy niepełnosprawności. Liczby te prawdopodobnie wzrosną w nadchodzących latach ze względu na starzenie się społeczeństwa. 


Wczesna konwencjonalna rehabilitacja wpływa na poprawę funkcjonowania pacjentów po udarze mózgu. Jednak powrót do zdrowia nie zawsze jest zadowalający. Niespełna 20% pacjentów powraca w pełni do aktywności zawodowej i życia towarzyskiego. Stąd potrzeba poszukiwania bardziej skutecznych i dostosowanych do możliwości funkcjonalnych protokołów terapeutycznych, aby zmaksymalizować efektywność uzyskiwanych wyników oraz poprawić jakość życia pacjentów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą wciąż rozwijające się nowoczesne technologie wspomagające proces neurorehabilitacji. Ich skuteczność znajduje potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Urządzenia te wspomagają ćwiczenia ruchowe poprzez nasilenie informacji zwrotnej wpływają na pobudzenie plastyczności mózgu i poprawę funkcjonalną pacjenta. Wykorzystują one zjawisko biofeedbacku i angażują wiele zmysłów. 

Reklama

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych do rehabilitacji. Należą do nich między innymi: urządzenia do zogniskowanej wibracji, do pracy w wirtualnej rzeczywistości oraz roboty do reedukacji chodu.

Technologia ta ma długą historię sięgającą wczesnych lat 90 XX wieku. Na Podkarpaciu w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego Nr 2 wprowadzano oryginalne platformy hydrauliczne i dynamometryczne oraz laski i kule sygnalizacyjne do ćwiczeń równowagi i rehabilitacji chodu pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój tego typu urządzeń. Różnią się one obecnie pod względem konstrukcji mechanicznej i architektury stosowania. 


Urządzenia zrobotyzowane w terapii z pacjentem 

(vibramoov, robot stacjonarny i egzoszkielet do reedukacji chodu). 

Jednym z głównych wyzwań neurorehabilitacji jest zachowanie lub przywrócenie koordynacji między motoryką (ruchem aktywnym) a powiązanymi informacjami neurosensorycznymi.

Vibramoov i zogniskowana wibracja

Urządzenie Vibramoov (Ryc. 1) oferuje wsparcie konwencjonalnej terapii poprzez utrzymanie funkcjonalnej interakcji między ruchem a propriocepcją. Moduły wibracyjne umieszczone na ciele pacjenta stymulują układ nerwowy za pomocą odczuć sensorycznych występujących podczas naturalnego ruchu. Zogniskowana wibracja może zostać bezpiecznie zastosowana na bardzo wczesnym etapie usprawniania, co wpływa na zmaksymalizowanie tempa powrotu utraconych funkcji motorycznych. Długotrwały bezruch wywołuje skutki, które mogą być trudne do przezwyciężenia, gdy terapia z pacjentem jest opóźniona. 

Reklama

Przeprowadzone badania kliniczne wskazują, że zogniskowana wibracja mechaniczna stanowi skuteczny i bezpieczny element neurorehabilitacji mającej na celu poprawę funkcji i zmniejszenie spastyczności u pacjentów po udarze mózgu. Sugeruje się, że włączenie zogniskowanej wibracji do konwencjonalnej interwencji fizjoterapeutycznej może przynieść lepsze efekty niż standardowa fizjoterapia. 


Ryc. 1. Vibramoov
Żródło: Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde Budy Głogowskie koło Rzeszowa

 

Robot stacjonarny i egzoszkielet do reedukacji chodu

Typowe roboty do reedukacji chodu obejmują duże stacjonarne systemy, wyposażone w bieżnię, system odciążenia pacjenta oraz monitor z biofeedbackiem. Zaliczyć do nich możemy urządzenia, takie jak Robogait (Ryc. 2, a), Lokomat czy system LOPES. Istnieją również znacznie lżejsze urządzenia przeznaczone do przemieszczania się, takie jak egzoszkielety Ekso Bionic (Ryc. 2, b), Indego oraz Rewalk. Wspólną cechą robotów rehabilitacyjnych jest ich wyposażenie w czujniki ruchu i siły, które umożliwiają ocenę funkcji pacjenta oraz wykonanie lub wspomaganie jego lokomocji. Zapewnia to możliwość zastosowania wysoce powtarzalnych protokołów ćwiczeń i odpowiednio dopasowanej interakcji do zmiany stanu zdrowia pacjenta.

Pomimo rosnącej liczy doniesień naukowych, niewiele jest wysokiej jakości badań klinicznych oceniających skuteczność fizjoterapii wspomaganej robotami. Autorzy badań sugerują jednak, że terapia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii należy do najskuteczniejszych technik rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Wykazano również, że trening chodu wspomagany robotami w połączeniu ze standardową fizjoterapią stwarza większe szanse na odzyskanie niezależnego chodu niż sam trening chodzenia. 

Reklama

Ryc. 2. a) Robogait
Żródło: Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde Budy Głogowskie koło Rzeszowa


Ryc. 2. b) Ekso Bionic
Żródło: Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Donum Corde Budy Głogowskie koło Rzeszowa


Podsumowanie 

Podsumowując w związku ze `zmianami demograficznymi w Polsce istnieje ogromna potrzeba rozwoju i testowania innowacyjnych strategii interwencyjnych indywidualnie dopasowanych do wymagań pacjenta i opracowywanych przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny. Aby interwencja była skuteczna, powinna zostać skoncentrowana i spersonalizowana na problemach pacjenta. Podejście takie wymaga elastyczności rozwiązań, takich jak dopasowanie połączenia nowoczesnej technologii i konwencjonalnego procesu rehabilitacji do różnych cech, możliwości oraz preferencji pacjenta. Ważne jest również poza usprawnianiem zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki długoterminowej i geriatrycznej. 


tel. 508 276 074 / 517 226 993

DONUM CORDE
CENTRUM REHABILITACJI I OPIEKI MEDYCZNEJ  
Budy Głogowskie 835 B
36-060 Głogów Małopolski 

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.