Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Możliwości terapii RehaCom w leczeniu pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych

A A A
mgr Diana Kornecka-Szymańska, psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej z zakresu neuropsychologii z Oddziału Neurologii NTM Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Rudnej Małej

Dodano: 20-12-2016

Możliwości terapii RehaCom w leczeniu pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych

Funkcje poznawcze, inaczej nazywane procesami poznawczymi, służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu i obejmują między innymi takie obszary jak: pamięć, uwaga, mowa, postrzeganie oraz bardziej złożone procesy, takie jak: myślenie abstrakcyjne, wykonywanie obliczeń, podejmowanie decyzji, tworzenie pojęć, formułowanie sądów i wykonywanie złożonych ruchów celowych.

Zaburzenia funkcji poznawczych są odzwierciedleniem patologii centralnego układu nerwowego zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Do głównych kategorii czynników jednoznacznie związanych z zaburzeniem funkcji poznawczych należą: zaburzenia świadomości, procesy otępienne i choroby psychiczne.

Problem zaburzeń funkcji poznawczych staje się jednym z czołowych zagadnień naszych czasów. Wiele już wiemy na temat neuropsychologicznych konsekwencji uszkodzenia mózgowia, w tym występowania specyficznych form zaburzeń poznawczych, np. w stwardnieniu rozsianym, czy w zaburzeniach psychicznych o ile postęp niewątpliwie dotyczy diagnozy, wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie oddziaływań terapeutycznych.

W dalszym ciągu najbardziej powszechną formą terapii jest leczenie farmakologiczne, jednak bez dodatkowego wspomagania może okazać się znacznie mniej efektywne. Kompleksowe leczenie chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych powinno obejmować także systematyczną terapię skoncentrowaną na usprawnianiu deficytu poznawczego. Mowa tutaj o terapii neuropsychologicznej, neurologopedycznej oraz terapii psychologicznej zarówno w kontekście psychoterapii indywidualnej, grupowej (w rozumieniu grup wsparcia), jak i psychoedukacji pacjenta oraz jego rodziny.

Reklama

Niepełnosprawność związana z nabytymi zaburzeniami funkcji poznawczych staje się obecnie problemem postrzeganym w kategoriach niepełnosprawności fizycznej czy też intelektualnej, w przypadku których nie mamy wątpliwości, jak bardzo utrudniająco mogą wpływać na życie codzienne, w zależności od stopnia zaburzeń. Rosnące trudności związane z niepełnosprawnością w wyniku nabytego uszkodzenia mózgu oraz długoterminowa opieka nad chorymi przyczyniły się do zainteresowania badaczy różnych dziedzin tzw. neuronauk problematyką terapii. Jednym z kierunków badań jest obszar neurotechnologii, wiążący wiedzę medyczną, neuropsychologiczną i neurologopedyczną ze współczesnymi możliwościami technologicznymi i informatycznymi.

W wyniku ich pracy powstają programy mulitimedialne wykorzystywane w terapii zaburzeń poznawczych. Jednym z częściej stosowanych programów terapii zaburzeń poznawczych w Polsce jest system RehaCom, który od dwóch dekad stosowany jest z powodzeniem w wiodących klinikach i ośrodkach rehabilitacyjnych na całym świecie. W Polsce pierwszym ośrodkiem wykorzystującym RehaCom w rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych był Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od listopada program ten dostępny jest również dla pacjentów Szpitala im. Św. Rodziny.

Czym jest RehaCom? Jest to komputerowy system terapii zaburzeń poznawczych składający się z różnorodnych zestawów treningowych skoncentrowanych na terapię konkretnych zaburzeń poznawczych (zaburzeń pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, zdolności wzrokowo-motorycznych, funkcji wykonawczych, m.in. planowania, myślenia logicznego). System RehaCom znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń poznawczych w wielu schorzeniach związanych z patologią mózgu, m.in. tych spowodowanych chorobami naczyń mózgowych, chorobami demielinizacyjnymi (np. stwardnienie rozsiane), chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba Alzheimera), urazem czaszkowo-mózgowym, a także w przypadku innych czynników etiologicznych, np. zapalnych, toksycznych uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy.

Reklama

Ze względu na konieczny w przypadku pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych pragmatyzm w użytkowaniu system RehaCom jest łatwy i przyjazny w obsłudze. Wszystkie funkcje systemu posiadają zrozumiałą instrukcję, a komunikacja pacjenta z systemem odbywa się za pośrednictwem specjalnie skonstruowanego panelu przystosowanego także dla osób z ograniczeniami ruchowymi kończyn górnych. Program obsługiwany jest na ogół przez psychologów, którzy po dokonaniu diagnozy dobierają zindywidualizowany sposób postępowania terapeutycznego.

Istotą terapii w oparciu o system RehaCom jest zasada neuroplastyczności mózgu. W myśl powiedzenia „trening czyni mistrza” – w przypadku osób z zaburzeniami funkcji poznawczych trening umożliwia regenerację uszkodzonych komórek nerwowych, czy też powstanie nowych połączeń sieci neuronowej. Dla porównania, podobnie jak w sytuacji systematycznej rehabilitacji ruchowej możliwe jest zmniejszenie się, bądź wycofanie niedowładów, tak w odniesieniu do terapii zaburzeń funkcji kognitywnych, trening stymuluje poprawę funkcjonowania poznawczego.

Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują dużą efektywność zastosowania sytemu RehaCom, np. w przypadku pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, co stało się dla nas inspiracją w zakresie poszerzenia możliwości terapii naszych pacjentów nie tylko z diagnozą SM.

Reklama

Jednocześnie należy pamiętać o wspomnianych wcześniej kierunkach oddziaływań terapeutycznych, mianowicie terapii psychologicznej wspierającej w procesie adaptacji do trudnej sytuacji, jaką jest funkcjonowanie z zaburzeniami poznawczymi oraz psychoedukacji, również w kontekście poszukiwania rozwiązań pomagających zminimalizować skutki deficytu w kontekście diagnozy funkcjonalnej (protezowanie deficytu poznawczego, np. protezowanie zaburzeń pamięci, korzystając z notatników, kalendarzy, czy też dostępnych aplikacji na smartfonach). Jest to bardzo ważny element wspomagający proces leczenia i opieki nad chorymi, którzy po uzyskaniu diagnozy, często w warunkach szpitalnych, wracają do swojego naturalnego środowiska. Niewątpliwie istotnym warunkiem skutecznej terapii jest czas rozpoczęcia rehabilitacji po otrzymaniu diagnozy. Aktualnie w ramach NFZ w zakresie świadczeń terapeutycznych w odniesieniu do terapii zaburzeń poznawczych pomoc uzyskują jedynie pacjenci po udarach mózgu już na etapie leczenia ostrej fazy udaru na Oddziale Udarowym, następnie na Oddziale Rehabilitacji.

Wspomaganie leczenia pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych ma zatem wielokierunkowy charakter i wymaga zaangażowania zarówno specjalistów lekarzy, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, a także osób związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną oraz oczywiście rodzin i opiekunów osób chorych. Ze względu na obciążenia związane z inwalidyzacją w wyniku deficytów poznawczych wszyscy pacjenci z takimi zaburzeniami powinni zostać jak najszybciej poddani kompleksowej terapii, w tym również terapii wspomaganej systemem komputerowym RehaCom.

szpital

Więcej informacji uzyskają Państwo

w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.,

tel. 17 866 67 00, 503 193 800, www.klinika-rzeszow.pl

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.