Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Przewlekła choroba nerek

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 02-03-2017

lek. med. Andrzej Kosydar Fot. Tadeusz Poźniak

lek. med. Andrzej Kosydar Fot. Tadeusz Poźniak

Z lek. med. Andrzejem Kosydarem, specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologiem, ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych NTM Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Rudnej Małej, rozmawia Marta Bochenek

Marta Bochenek: Panie doktorze, na czym polega przewlekła choroba nerek? Niewiele się o niej mówi, choć zaliczana jest – obok cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy otyłości – do chorób cywilizacyjnych?

Andrzej Kosydar: To prawda. Choroba ta, pomimo wielu zagrożeń, jakie z sobą niesie, jest niedoceniana. Przewlekłą chorobę nerek (PChN) definiuje się jako nieprawidłowości budowy lub czynności nerek utrzymujące się powyżej trzech miesięcy, mające następstwa dla zdrowia. W przebiegu choroby, nerki stopniowo tracą możliwość wykonywania swoich funkcji, takich jak: pozbywanie się zbytecznych produktów przemiany materii i nadmiaru płynów, usuwanie leków i toksyn z organizmu i uwalnianie ważnych hormonów, pomagających m.in. regulować ciśnienie krwi, tworzenie erytrocytów i utrzymywanie kości w dobrej kondycji. W wyniku toczącego się procesu chorobowego stopniowo rozwija się niewydolność nerek.

Reklama

Szacuje się, że w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi ok. 4,2 mln osób. A zatem problem ten dotyczy aż 11 proc. Polaków. Jak zatem rozpoznać tę chorobę?

U znacznej większości pacjentów przewlekłą chorobę, w różnych stadiach zaawansowania, rozpoznaje się przypadkowo, w trakcie diagnostyki innych dolegliwości lub rutynowych badań, np. badań okresowych w pracy. PChN ma początkowo przebieg bezobjawowy, a symptomy kliniczne, pojawiające się wraz z postępującym upośledzeniem funkcji nerek, są mało charakterystyczne, dlatego w bardzo wielu przypadkach pacjenci trafiają do poradni nefrologicznej lub, w trybie pilnym, z rozwiniętą mocznicą, do szpitala, już w zaawansowanych stadiach choroby. Wraz z progresją choroby, pogorszeniu ulegają wszystkie czynności nerek związane z regulacją gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej i wapniowo-fosforanowej oraz produkcją erytropoetyny i reniny. Dolegliwości takie jak m.in.: ciągłe zmęczenie, bezsenność, trudności z koncentracją, drżenia mięśniowe, brak apetytu, a także obrzęki nóg i twarzy widoczne tuż po przebudzeniu, częste oddawanie moczu czy bóle kostno-stawowe pojawiają się, gdy nerki są już bardzo zniszczone. Większość chorych na przewlekłą chorobę nerek cierpi z powodu niewydolności krążenia, trudnego do leczenia nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości czy miażdżycy.

Jakie mogą być przyczyny? Niezdrowy tryb życia, uwarunkowania genetyczne, a może choroby współtowarzyszące?

Przewlekła choroba nerek może rozwinąć się samoistnie, choć są to raczej rzadkie przypadki (pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek czy wady wrodzone układu moczowego). Najczęściej jest ona spowodowana naturalnym procesem starzenia organizmu i nerek lub występuje w przebiegu innych chorób – wiodące to cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, ale także w przebiegu chorób autoimmunologicznych, wtórnego zapalenia kłębuszków nerkowych, zakażenia dróg moczowych, cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, kamicy moczowej, przeszkody w dolnych drogach moczowych. W tzw. grupie ryzyka znajdują się również pacjenci po przebytej ostrej niewydolności nerek (np. po radiologicznych środkach kontrastowych), nadużywający leków nefrotoksycznych, z obciążającym wywiadem rodzinnym (schyłkowa niewydolność nerek lub choroby nerek o podłożu genetycznym w rodzinie) oraz z otyłością (wskaźnik BMI > 35 kg/m2).

Reklama

Tacy pacjenci powinni być objęci szczególnym nadzorem nefrologicznym, tzn. raz w roku, niezależnie od występowania objawów przewlekłej choroby nerek, powinni mieć rutynowo wykonane podstawowe badania skriningowe dostępne w ramach badań wykonywanych w podstawowej opiece zdrowotnej – pomiar ciśnienia tętniczego krwi (na obu rękach), badanie wydalania białka i/lub albuminy z moczem, badanie poziomu stężenia kreatyniny we krwi z wyliczeniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR).

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, a następnie monitorowanie przebiegu choroby?

Przewlekła choroba nerek jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia tzw. chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenia metaboliczne występujące w tej chorobie przyspieszają procesy miażdżycowe w naczyniach krwionośnych i odkładanie się złogów wapniowo-fosforanowych w tętnicach wieńcowych i zastawkach serca, przyczyniając się do większej częstości wystąpienia u tych pacjentów choroby niedokrwiennej serca i zawału serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz udaru niedokrwiennego mózgu.

Rozpoznane już uszkodzenie nerek najczęściej jest nieodwracalne, ale wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie terapii pozwala na zastosowanie nefroprotekcji niefarmakologicznej oraz farmakologicznej, a przez to zahamowanie lub znaczne zwolnienie progresji niewydolności nerek, wydłużając lub nie dopuszczając do rozwinięcia najpoważniejszego powikłania – schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej leczenia nerkozastępczego.

Mamy rozpoznanie PChN. Co dalej?

Leczeniem chorób nerek zajmuje się lekarz specjalista nefrolog, jednak warto zaznaczyć, iż nie każdy pacjent z rozpoznaną PChN musi znaleźć się pod stałą, specjalistyczną opieką nefrologiczną. Wielu chorych może i powinno być prowadzonych przez lekarzy innych specjalności, w tym szczególnie przez lekarzy rodzinnych, diabetologów, kardiologów. Dopiero pewne szczególne sytuacje wymagają przekazania pacjenta pod stałą opiekę nefrologa, np. nagłe pogorszenie czynności nerek, duży białkomoczu krwinkomocz lub krwiomocz po wykluczeniu tzw. „urologicznych” jego przyczyn.

Reklama

Jak wygląda przebieg leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek?

Pacjent z przewlekłą chorobą nerek wymaga podejścia wielowymiarowego. Rodzaj i zakres postępowania uzależniony jest od stopnia zaawansowania niewydolności nerek, np. w stadium 1 zalecane jest postępowanie niefarmakologiczne, w stadium 3 dołączenie farmakoterapii, a w stadium 5 wymagane jest leczenie nerkozastępcze. Oprócz leczenia samej choroby nerek, pacjenci wymagają intensywnej farmakoterapii chorób towarzyszących, które nieleczone właściwie przyspieszają progresję przewlekłej choroby nerek (nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, cukrzycy). Niebagatelne jest wdrożenie postępowania niefarmakologicznego – zasad zdrowego odżywiania, zwiększenie aktywność fizycznej, redukcji wagi ciała, ograniczenie spożycia soli kuchennej i tłuszczów zwierzęcych, zaprzestanie palenia. Niezwykle ważne jest ograniczenie stosowania leków nefrotoksycznych, a przede wszystkim dostępnych bez recepty, popularnych leków przeciwbólowych bez konsultacji z lekarzem. Istotnym elementem działań w postępowaniu z chorymi na PChN jest powszechna edukacja zdrowotna pacjentów oraz ich bliskich. W zależności od etapu choroby, edukacja powinna dotyczyć informacji na temat samego schorzenia i jego powikłań, metod nefroprotekcji, a także dostępnych sposobów leczenia, w celu przygotowania pacjenta do podjęcia świadomego wyboru odpowiedniej metody terapii w przyszłości. Edukacja wpływa na zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjentów, ułatwia akceptację choroby i zmniejsza obawy związane ze schorzeniem.

Wspomniał Pan, że w wielu przypadkach wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia może spowolnić lub zatrzymać postęp przewlekłej choroby nerek. Czasem jednak, pomimo podjętych działań, choroba stopniowo postępuje, osiągając stadium tzw. schyłkowej niewydolności nerek, kiedy jedyną możliwą formą leczenie jest leczenie nerkozastępcze. Co kryje się pod tym pojęciem?

Reklama

Dostępne są dwa rodzaje leczenia nerkozastępczego: dializy oraz przeszczep nerki. Dializy to terapia usuwająca zbędne produkty przemiany materii i nadmiar płynów z organizmu. Dostępne są dwa rodzaje dializ: hemodializy (ok. 90% osób dializowanych) i dializy otrzewnowe (10% osób dializowanych). W hemodializach krew jest oczyszczana poza organizmem pacjenta, w tzw. „sztucznej nerce”. W dializach otrzewnowych krew jest oczyszczana wewnątrz ciała za pomocą specjalnego roztworu dializacyjnego cyklicznie wprowadzanego i wylewanego z jamy otrzewnej pacjenta. W Polsce rocznie dializowanych jest ok. 20 tysięcy pacjentów. Z kolei przeszczepienie nerki związane jest z zabiegiem operacyjnym, podczas którego obca nerka zostaje wszczepiona do ciała pacjenta-biorcy, przejmując pracę niewydolnych nerek. Przeszczepiana nerka może pochodzić od dawcy zmarłego lub żywego, którym w Polsce może być osoba bliska lub krewny biorcy. Po otrzymaniu przeszczepu konieczne jest codzienne zażywanie leków, uniemożliwiających organizmowi biorcy rozpoznanie otrzymanej nerki jako „obcej” i zapobiegających jej odrzuceniu.

Ile przeszczepów nerki wykonywanych jest rocznie w Polsce?

W ciągu ostatnich kilku lat liczba przeszczepów nerki utrzymuje się na poziomie ok. 900-1000 rocznie, z czego zdecydowana większość to przeszczepy od osób zmarłych, bo aż ok. 96%. W ciągu ostatnich kilku lat daje się zauważyć ciągle wzrastający trend ilości przeszczepień od dawców żywych, np. w 2016 r. 50 przeszczepień – jest to optymalny wybór, ponieważ takie nerki są lepiej akceptowane przez organizm biorcy, a po przeszczepieniu funkcjonują dłużej. Najdłużej funkcjonującą przeszczepioną nerką w Polsce jest nerka przeszczepiona od dawcy zmarłego – 38 lat temu – mieszkance Lublina.

Reklama

Szpital

Więcej informacji uzyskają Państwo

w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.

Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.,

tel. 17 866 67 00, 503 193 800, www.klinika-rzeszow.pl

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.