Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Polityczni liderzy Podkarpacia. Zbigniew Rynasiewicz

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 23-01-2014

Zbigniew Rynasiewicz / fot. T. Poźniak

Zbigniew Rynasiewicz / fot. T. Poźniak

Stonowany w wypowiedziach, zdolny do kompromisu, sprawny, skuteczny, kompetentny, rozsądny, skromny – o Zbigniewie Rynasiewiczu, liderze podkarpackiej Platformy Obywatelskiej, sekretarzu stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, słyszę wiele ciepłych słów nie tylko od koleżanki partyjnej czy koalicjanta, ale także od posła prawicowej opozycji. Trudno go jednak nazwać porywającym politycznym liderem.

Sylwetką Zbigniewa Rynasiewicza rozpoczynamy, u progu „wyborczego sezonu” 2014-2015, cykl artykułów, w których zaprezentujemy najważniejsze postacie podkarpackiej polityki.

 
Rynasiewicz w październiku ub.r. skończył 50 lat. Ukończył historię w rzeszowskiej WSP. Karierę publiczną rozpoczął od samorządu – w 1990 r., w wieku niespełna 27 lat, został wójtem gminy Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim, którą to funkcję sprawował przez 7 lat. Kiedy w 2001 r., po swojej pierwszej kadencji w Sejmie (był posłem AWS), nie zdobył poselskiego mandatu, wrócił do samorządu – jako radny i starosta leżajski. 
Reklama

Samorządowa i AWS-owska przeszłość pomogła
 
Lider podkarpackiej PO podkreśla, że jego duża wiedza o problemach związanych z infrastrukturą jest wynikiem właśnie tej samorządowej przeszłości. Poseł Andrzej Szlachta z PiS, który jako prezydent Rzeszowa w latach 1999-2002 również poznał smak pracy w samorządzie, uważa, że efektem samorządowego rozdziału w życiorysie Rynasiewicza jest jego skoncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi - bardziej niż na walce politycznej. – Praca w samorządzie uczy pragmatyzmu – podkreśla Szlachta. – O tych tematach polityka powinna decydować w minimalnym stopniu, a konsensus jest wymagany – uważa Rynasiewicz. I dodaje: - Jak się prowadzi taką komisję sejmową jak komisja infrastruktury, to trzeba szukać wspólnej oceny, bo inaczej będziemy w permanentnym sporze, a nie o to chodzi. 
 
Koleżanka partyjna Rynasiewicza, a zarazem jego zastępczyni w regionalnych strukturach Platformy, posłanka Krystyna Skowrońska, twierdzi, że Rynasiewicz jest zawsze dobrze przygotowany do tematu, którym się zajmuje. Nie lubi przy tym „pustej gadaniny” (- Irytuje się, gdy widzi, że marnujemy czas na zbyt długie rozmowy na dany temat bez wniosków końcowych – podkreśla Skowrońska). Zdaniem posłanki PO, Rynasiewicz koncentruje się przede wszystkim na celach, które trzeba osiągnąć; ceni rzetelność przy rozwiązywaniu problemów. Te wszystkie cechy to zapewne również efekt samorządowej przeszłości.
 
Rynasiewicz polityczną karierę zaczynał w latach 90. XX w. w centroprawicowej partii PSL-Porozumienie Ludowe – przewodził jej w woj. rzeszowskim i z jej rekomendacji znalazł się w 1997 r. na liście AWS w wyborach parlamentarnych. Wtedy wszedł do Sejmu po raz pierwszy. Następnie znalazł się w szeregach Ruchu Społecznego AWS i w 2001 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy.  Wspomina, że z tamtych czasów ceni do dziś Kazimierza Ferenca, Józefa Frączka czy nieżyjącego Józefa Ślisza. Poseł Szlachta zwraca uwagę, że AWS-owska przeszłość pokazuje, iż różnice ideowe pomiędzy Rynasiewiczem a posłami prawicy nie są aż tak duże. Sam szef podkarpackiej PO potwierdza, że AWS-owski rozdział powoduje, iż łatwiej mu się dogadać z kolegami z drugiej strony. A dr Paweł Kuca, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uważa za pozytywny fakt, że w 2001 r. Rynasiewicz nie porzucił rozpadającego się AWS-u – świadczy to, zdaniem Kucy, o stałości jego poglądów.
Reklama
 
W 2004 r. Rynasiewicz wstąpił do Platformy Obywatelskiej, której posłem jest nieprzerwanie od 2005 r. W kadencji 2007-2011 został przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury. W 2010  r. stanął na czele PO w woj. podkarpackim. 19 czerwca ub.r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 15 listopada ub.r.  tymczasowo – bo tylko na 12 dni - przejął obowiązki ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. 28 listopada 2013 r. został sekretarzem stanu w nowo utworzonym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu ds. zarządzania infrastrukturą drogową.
 
Czy obecność w ministerstwie pomaga Podkarpaciu?
 
Zdaniem dr. Pawła Kucy, Rynasiewicz nie jest porywającym politycznym liderem. Raczej technokratą, który sprawnie porusza się w obszarach, którymi się zajmuje i stara się rozwiązywać konkretne problemy, natomiast nie angażuje się w spory ideologiczne. Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się poseł Jan Bury, lider podkarpackiego PSL. – Nie, Zbigniew Rynasiewicz jest politycznym liderem, a przy okazji ma niezłą wiedzę na temat infrastruktury, którą zdobył jako wójt i starosta – uważa Bury. 
 
Lider PSL uważa, że Rynasiewicz uspokoił sytuację w podzielonej podkarpackiej Platformie. Może o tym świadczyć fakt, że w październiku ub.r., podczas wyborów przewodniczącego regionalnych struktur partii, otrzymał – jako jedyny kandydat - 253 spośród 269 ważnych głosów. Choć, zdaniem politologa z UR, ten wynik wcale nie musi świadczyć o tym, że podkarpacka PO jest jednością, a raczej – że ukrywa wewnętrzne podziały.
 
Sam Rynasiewicz niechęć do angażowania się w spory, które później podchwytują media, tłumaczy tym, że chętnych do tego jest w parlamencie dużo, nawet za dużo, więc nie uważa, że musiałby w tym uczestniczyć. Podkreśla, że technokratą się nie czuje.
Reklama
 
Moi rozmówcy, zapytani o cechy Rynasiewicza jako polityka, mnożą pozytywne przymiotniki. Krystyna Skowrońska: kompetentny, rozsądny, umiejący ułożyć sobie współpracę zarówno ze współpracownikami, jak i opozycją, ceniący ludzi. Jan Bury: sprawny, skuteczny, odpowiedzialny, skromny. Andrzej Szlachta: stonowany w wypowiedziach, skłonny do kompromisu, nie jest politykiem „zaczepnym”, lecz otwartym na rozmowę.
 
Ale do tej beczki miodu trzeba dołożyć też łyżkę dziegciu. Zbigniew Rynasiewicz – wspólnie z posłami Janem Burym i Tomaszem Kamińskim, liderem podkarpackiego SLD – byli w 2010 r. konstruktorami koalicji PO-PSL-SLD, rządzącej województwem, które to rządy zakończyły się w ub.r. największą aferą korupcyjną w dziejach podkarpackiego samorządu, zwaną w mediach ogólnopolskich „seksaferą”, z poprzednim marszałkiem Mirosławem Karapytą w roli głównej. Niewątpliwie Rynasiewicz (podobnie jak Bury i Kamiński) ponoszą za nią polityczną odpowiedzialność, bo to oni wykreowali personalny układ rządzący województwem. Zdaniem politologa Pawła Kucy, konto podkarpackiego lidera PO obciąża także fakt, że w stolicy województwa Platforma jest bardzo słaba. To prawda. Jako dowód niech posłuży fakt, że najważniejsze stanowiska w województwie (zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i Wojewódzkim) sprawowali lub sprawują politycy spoza Rzeszowa. Nie mówiąc już o tym, że nie ma w tym gronie osoby, o której można by myśleć jako o poważnym kandydacie na prezydenta Rzeszowa.  
 
Poseł PiS – zapytany, czy obecność Rynasiewicza w ministerstwie pomaga w „popchnięciu” inwestycji na Podkarpaciu - zauważa, że to dobrze dla województwa, jeżeli polityk, obojętnie z jakiej opcji, dostaje się do administracji rządowej. Łatwiej wtedy podejmować decyzje preferujące region tam, gdzie trzeba dokonać wyboru. Choć jednocześnie zauważa, że kluczowych inwestycji drogowych, jak A4 czy S19, nie ukończono. Mało tego, z ust premiera i innych przedstawicieli rządu padały w tych kwestiach obietnice, które nie znalazły pokrycia w faktach.  – Nie mam wątpliwości, że Zbigniew Rynasiewicz walczył o te inwestycje, ale widać  nie miał wystarczającej siły przebicia. Pamiętam, że także jako poseł AWS zawsze walczył o region – wspomina poseł PiS. - Zbigniew Rynasiewicz nie rozstrzygał przetargów, nie budował autostrad, ale na posiedzeniach sejmowej komisji infrastruktury i w resorcie tworzył dobry klimat dla A4, S19, magistrali kolejowej i obwodnic kilku miast – uważa Jan Bury. Paweł Kuca twierdzi natomiast, że Rynasiewiczowi jest trudniej walczyć o podkarpackie sprawy w Warszawie z powodu tego, że jest szefem regionalnych struktur w mało znaczącym dla Platformy województwie (PO osiąga tu w kolejnych wyborach wyniki słabsze niż w innych regionach).
Reklama
 
Sam lider podkarpackiej PO potwierdza, że jego szefowanie komisji infrastruktury czy obecność w ministerstwie pomogły różnym podkarpackim inwestycjom, choć odżegnuje się od stwierdzenia, że to jego osobista zasługa. – Takie inwestycje jak drogi czy lotnisko to musi być praca zespołowa. Ten polityk osiąga sukces, który potrafi zbudować drużynę, a ona sformułuje sensowny plan działania – przekonuje. I cieszy się, że do polityki wchodzi coraz więcej samorządowców i przedsiębiorców. – Im więcej takich ludzi, tym bardziej merytoryczna praca w parlamencie i tym więcej pragmatyzmu – przekonuje.
 
Wpadka z wulgaryzmami
 
W głosowaniach „ideologicznych” Rynasiewicz głosował niekonsekwentnie. Jeszcze w poprzedniej kadencji zagłosował za przyjęciem przez Sejm uchwały popierającej obecność krzyża w sferze publicznej i opowiedział się za pracami nad ustawą całkowicie delegalizującą aborcję, a w obecnej - przeciwko pracom nad projektem ustawy o świadomym rodzicielstwie, która zakładała wprowadzenie wiedzy o seksualności od pierwszej klasy szkoły podstawowej, refundację środków antykoncepcyjnych i dawała kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, a także nakładała na samorządy obowiązek tworzenia i finansowania placówek prowadzących poradnictwo i świadczenia z zakresu tzw. praw reprodukcyjnych. Ale już w obecnej kadencji zagłosował przeciwko pracom nad ustawą odbierającą kobietom prawo do przerwania ciąży, gdy płód jest ciężko uszkodzony. W 2012 r. opowiedział się za zdjęciem z porządku obrad pierwszego czytania projektu ustawy o związkach partnerskich, by kilka miesięcy później zagłosować za pracami nad projektem PO. Opowiedział się też za ubojem rytualnym w Polsce.
Reklama
 
Rynasiewicz zaliczył tylko jedną „wpadkę”. W maju ub.r., podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, lider podkarpackiej PO, oburzony przeciągającym się głosowaniem, w niewybrednych słowach upomniał partyjnego kolegę, by ten podniósł rękę. „Ten Borowiak ku...s podniesie łapę, czy mu przyp...lić?" – powiedział do siedzącego obok kolegi. Wszystko zarejestrowały czułe mikrofony. Później Rynasiewicz przeprosił posła Borowiaka. Stwierdził także, iż wulgaryzmów, których użył,  „nic nie usprawiedliwia”. Sprawa była rozpatrywana przez sejmową komisję etyki, która jednak nie ukarała Rynasiewicza.
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.