Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Świadkowie historii. Wręczono nagrody IPN

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 24-11-2015

Fot. IPN

Fot. IPN

GALERIA ZDJĘĆ
Bp Jan Niemiec, fot. A. Płocica
Kpt. dr Dariusz Jacek Fudali, fot. K. Łokaj
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk, fot. P. Dymiński
Stanisław Ignacy Pomprowicz, fot. Sz. Muszański
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny, fot. M. Weryńska
Tadeusz Polkowski, fot. J. Szarek
Dziś (wtorek) w rzeszowskim WDK  prezes IPN, dr Łukasz Kamiński, wręczy Nagrody Honorowe „Świadek Historii”. Jest to już czwarta edycja tej nagrody, przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.
 
 
W tym roku zostali Nagrodą „Świadek Historii” zostali uhonorowani:
 
Kpt. dr Dariusz Jacek Fudali, pomysłodawca i koordynator współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie a rzeszowskim oddziałem IPN, prowadzonej od 2007 r. Jako wychowawca w ZK podjął sie realizacji programu resocjalizacyjnego: „Edukacja historyczna”, opartego na spotkaniach pracowników IPN ze skazanymi. Dzięki niemu osadzeni uczestniczyli w ponad 150 wykładach, prelekcjach, pokazach  filmowych, a także obejrzeli kilkanaście wystaw o tematyce historycznej. W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w latach 2007-2011, wspólnie z NSZZ „Solidarność”, organizował imprezy sportowo-edukacyjne oraz turnieje piłkarskie. Jest pomysłodawcą ufundowania tablicy pamiątkowej na frontonie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, poświęconej funkcjonariuszom Straży Więziennej, którzy w latach 1944-1948 współpracowali z podziemiem antykomunistycznym. Jako historyk zajmuje się historią regionu oraz Służby Więziennej. Chętnie angażuje się w organizację wyjazdów młodzieży studenckiej na dawne Kresy Płd.-Wsch. II RP.
Reklama
 
Zainspirował Zarząd Okręgowy NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do podjęcia wspólnych działań z rzeszowskim oddziałem IPN na rzecz utworzenia Izby Pamięci na Zamku rzeszowskim. Zajmuje się również przywracaniem pamięci o wydarzeniach i osobach z historii Polski. Świadectwem tego są podjęte ostatnio przez niego działania dotyczące odnowienia grobu zbiorowego polskich żołnierzy 24. Dywizji Piechoty z wojny 1939 r. na cmentarzu w Berdychowie k. Jaworowa oraz wysiłki zmierzające do ufundowania tablicy pamiątkowej w sanockim wiezieniu, poświęconej uwięzieniu Łukasza Cieplińskiego.
 
Bp Jan Niemiec był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i jednym z jego najaktywniejszych działaczy (m.in. w maju 1981 r. był współorganizatorem rzeszowskiego Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na papieża Jana Pawła II). W latach 1981-1982 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kozłówku, był tam organizatorem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Napisał dwa indywidualne listy protestacyjne: 29 stycznia 1982 r. do Kancelarii Sejmu PRL i do Rady Państwa (z odpisem na ręce prymasa) przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz 8 lutego 1982 r. do Senatu WSP w Rzeszowie przeciwko usuwaniu krzyży z sal wykładowych.
 
Po roku pracy pedagogicznej wybrał drogę kapłaństwa (święcenia w 1987 r.). Szczególną rolę odegrał wśród hutników podczas strajku w Hucie Stalowa Wola w 1988 r. Od 1980 r. zajmował sie kolportażem prasy i wydawnictw podziemnych, za co był inwigilowany i represjonowany. Od 1992 r. sprawuje posługę duszpasterską na Ukrainie; w 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej. Przyczynił się do realizacji przez IPN wystawy dotyczącej powstania i działalności NZS w Rzeszowie. W 2011 r., mimo problemów zdrowotnych, zgodził się na złożenie relacji opisującej jego działalność w NZS i NSZZ „Solidarność” oraz konsekwencje przynależności do opozycji antykomunistycznej. Udostępnił również swoje pamiątki z tamtego okresu. 
Reklama
 
Tadeusz Polkowski pochodzi z Krakowa. Prowadzi działalność artystyczną, która łączy muzyczną formę na wysokim poziomie z patriotycznym przekazem. Jego celem jest dbanie o pamięć historyczną Polaków i tożsamość narodową. Poprzez muzykę z gatunku hip-hop trafił ze swoim przekazem do części młodego społeczeństwa. Jego twórczość przyczyniła się do renesansu pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. W swoich kompozycjach przypomina wielkich, a niekiedy zapomnianych bohaterów naszego narodu. Był pomysłodawcą i głównym wykonawcą m.in.: koncertu patriotycznego  poświęconego Żołnierzom Niezłomnym podczas Studenckich Kulturaliów Uniwersytetu Rzeszowskiego, koncertu w Filharmonii Podkarpackiej z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego, koncertów z przekazem edukacyjnym dla młodzieży w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli i innych miastach Podkarpacia, a także widowiska historyczno-teatralnego „Burza”, które zostało zrealizowane w Strzyżowie.
 
Nie ogranicza sie tylko do występowania na scenie, ale organizuje także różne akcje społeczne i charytatywne. Ponadto nagrywa wspomnienia kombatantów oraz pisze artykuły o charakterze patriotycznym, które stanowią dodatek do muzyki, którą tworzy. Jest też współfundatorem pomników oraz tablic, m.in. pomnika mjr. Zygmunta Szendzielarza, ps. ,,Łupaszka” i płk. Łukasza Cieplinskiego, ps. „Pług”, które znalazły swoje miejsce w Parku Jordana w Krakowie.
 
90-letni Stanisław Ignacy Pomprowicz dał się poznać jako zaangażowany społecznie i ceniony działacz na rzecz upowszechniania, utrwalania, ochrony pamięci narodowej, wiedzy, historii oraz etosu Armii Krajowej. W swoim dorobku posiada kilkanaście książek i kilkaset artykułów związanych z Armią Krajową na Podkarpaciu.  Od wielu lat jest redaktorem „Biuletynu Informacyjno-Historycznego” Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie. Pełni funkcję sekretarza Komisji Historyczno-Edukacyjnej przy Zarządzie Okręgowym ŚZŻAK w Krośnie. Jest autorem Zeszytów Specjalnych (nr 1-6), poświęconych m.in. księżom  z Podkarpacia w konspiracji niepodległościowej, służbie sanitarnej ZWZ-AK na Podkarpaciu oraz tajnemu szkolnictwu w powiecie krośnieńskim w latach 1939-1945. Swoją działalność popularyzatorską dotyczącą zasłużonych Polaków prowadzi również na łamach lokalnej prasy.
Reklama
 
Chętnie spotyka się z młodzieżą w krośnieńskich szkołach, bibliotekach oraz w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Przekazał kilkaset publikacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, jak również ufundował stypendia dla dwójki młodych licealistów z Krosna. Popularyzuje wśród młodzieży patriotyzm oparty na sylwetkach Romualda Traugutta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rtm. Witolda Pileckiego. Zaangażował się także w nadawanie godnych imion patronackich szkołom oraz realizację budowy pomnika Inspektoratu ZWZ-AK Jasło w Krośnie. Za swoją działalność został wyróżniony odznaczeniem pamiątkowym Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk – twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie. Inicjatywa ta zrodziła się pod koniec lat 90. XX w. Wcześniej współtwórcy muzeum kolekcjonowali militaria indywidualnie. Ich determinacja w gromadzeniu zbiorów zasługuje na uznanie. Mimo początkowych trudności, jak i tego, że proces organizacji muzeum był niełatwy i trwał ponad 10 lat, pomysłodawcom placówki udało sie doprowadzić  go do szczęśliwego finału. Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło 11 listopada 2013 roku.
 
Założyciele placówki zgromadzili do tej pory ponad 1,5 tys. eksponatów. Zbiory prezentowane są w budynku prywatnym, w wydzielonej do celów muzealnych części posesji, a także w graniczącym z nią schronie przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej. Należy zaznaczyć, że zbiory muzealne stanowią w większości przedmioty zebrane ponad 30 lat temu z podkarpackich pobojowisk, gdzie niszczały i nigdy nie stanowiłyby świadectwa historii, gdyby nie pasja twórców muzeum. Twórcy muzeum organizują również pokazy rekonstrukcji historycznych, oprawy historyczne w czasie imprez i świąt upamiętniających ich bohaterów, oraz prowadzą „lekcje żywej historii” dla młodzieży ze szkół z Podkarpacia.
Reklama
 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny (prezes Wojciech Kaszub i członkowie Stowarzyszenia) działa w Tuszymie od lutego 2010 r. Wypełniając swoje statutowe obowiązki organizuje działania, które mają na celu ocalić od zapomnienia dawną tradycję, historię i kulturę, a jednocześnie zmierzają do ożywienia środowiska gminy Przecław. Głównymi celami Stowarzyszenia są: rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, ocalenie od zapomnienia ważnych dla regionu i kraju wydarzeń historii dawnej i najnowszej oraz realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego naszego regionu.
 
Członkowie Stowarzyszenia upamiętniają ważne wydarzenia z naszej historii, np. zorganizowali uroczystość posadzenia Dębów Pamięci i przypomnieli o zamordowanych w Katyniu i Twerze mieszkańcach gminy Przecław. W ten sposób upamiętniono ppor. Andrzeja Antoniego Stachowicza oraz st. post. Ignacego Michno. SSK „Rędziny” zajmuje sie też zagospodarowywaniem i ocalaniem zabytkowych pomników, czego dowodem jest lapidarium na przecławskim cmentarzu lub odnowiony pomnik Reyów w Mikulincach na Ukrainie. Od ponad 10 lat członkowie Stowarzyszenia sprawują opiekę nad cmentarzem wojennym nr 500 w Tuszymie - Białym Borze, który został uporządkowany i poświęcony w maju br.
 
Cmentarz ten został - również z inicjatywy SSK Rędziny – włączony do Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Stowarzyszenie organizuje uroczystości o charakterze patriotycznym związane z obchodami rocznic. M.in. zorganizowano obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego oraz uroczystości związane z rocznicą zbrodni katyńskiej. Ponadto członkowie Stowarzyszenia angażują się w organizacje spotkań z historykami, członkami PTTK oraz ludźmi, którzy dzielą się swoimi pasjami. Stowarzyszenie bierze też udział w rekonstrukcjach historycznych. Jego członkowie są twórcami historycznej grupy rekonstrukcyjnej „Sarmatia”. Pielęgnują również pamięć o Żołnierzach Niezłomnych pochodzących z terenu gminy Przecław, np. o Józefie Wałku, ps. „Żbik”, zamordowanym przez UB w 1946 r.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.