Reklama
Reklama

Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki zasłużony dla Podkarpacia

A A A
Redakcja

Dodano: 04-01-2018

Fot. Michał Mielniczuk

Fot. Michał Mielniczuk

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, dawniej osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci papieża Benedykta XVI otrzymał dziś Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Stało się to podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
 
 
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ma 56 lat i pochodzi z Podkarpacia i, jak podkreślił wygłaszając laudację marszałek podkarpacki Władysław Ortyl, zawsze się do swojej małej ojczyzny przyznawał. Urodził się w Majdanie Lipowieckim koło Lubaczowa. Z naszym województwem i powiatem lubaczowskim związane jest całe jego dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. 
Reklama
 
Ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. Pracował jako wikariusz w Bełżcu, a następnie przez rok jako sekretarz osobisty biskupa Jaworskiego. Z jego poparciem kontynuował studia i w 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W tym samym roku, z polecenia ks. bp. Mariana Jaworskiego został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 - sekretarzem papieża Benedykta XVI. Na temat swojej pracy dla Ojca Świętego Jana Pawła II biskup Mieczysław Mokrzycki udzielił wielu wywiadów. Ukazały się one także w formie książek - „Najbardziej lubił wtorki. Opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II” autorstwa Brygidy Grysiak (2009) oraz  „Sekretarz dwóch papieży” (2017) zapis wywiadu przeprowadzonego przez Krzysztofa Tadeja.
 
Nowy rozdział duszpasterskiej posługi rozpoczął się dla niego 16 lipca 2007, kiedy to duchowny został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwowskiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI. Współkonsekratorami byli kardynałowie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski. W 2008 roku ks. biskup Marina Jaworski zrezygnował ze sprawowania urzędu arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, a jego następcą został biskup Mokrzycki. Ingres do katedry we Lwowie odbył 22 listopada 2008.

- Swoją pracą na Ukrainie, gdzie religia rzymskokatolicka jest mniejszością, arcybiskup Mokrzycki stara się jednoczyć Polaków i Ukraińców w obszarze religijnym, kulturowym, mentalnym. Jako duszpasterz archidiecezji lwowskiej nieustannie szuka porozumienia na płaszczyźnie stosunków polsko-ukraińskich. Stara się budować dialog, pojednanie, znosząc przy tym wszelkie podziały. Nie boni się przy tym mówić o sprawach trudnych dla naszej wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości. Tą postawą zasłużył sobie na miano jednego z „książąt niezłomnych” współczesnego kościoła – podkreślił Władysław Ortyl, przypominając także wysiłki, jakie arcybiskup czyni, by odbudować zabytki sakralne na Ukrainie. – Integruje Polaków we Lwowie, pomagając im finansowo i wspierając duchowo, dba o organizowanie spotkań, zajęć. To dzięki jego staraniom w wielu kościołach na Podkarpaciu wierni mogą się modlić się przed relikwiami św. Jana Pawła II oraz krzyża, który Ojciec Święty dzierżył podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej w rzymskim Koloseum. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki znany jest jako człowiek wielkiej pobożności, a jednocześnie wielkiej skromności. Swoją postawą każdego dnia stara się dawać przykład pokory wobec Boga i miłości wobec bliźnich.
Reklama
 
Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, składając gratulacje arcybiskupowi, zauważyła: - Przez lata swej posługi Jego Ekscelencja prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczną. Nieustannie szuka porozumienia na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej przez dialog i pojednanie, dąży do niwelacji podziałów religijnych, etnicznych i klasowych. Nie boi się przy tym mówić o sprawach trudnych dla naszej wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości. 
 
Posłanka Krystyna Wróblewska złożyła arcybiskupowi wyrazy uznania w imieniu podkarpackich parlamentarzystów: - Dziękujemy za walkę o polskość, o polskie kościoły, za trud, skromność i uczciwość w działaniu. 
 
Gratulacje od prezydenta Rzeszowa przekazał Henryk Wolicki. Uroczystość uświetnili swoją obecnością arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski oraz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Specjalną sesję, na której arcybiskupowi Mokrzyckiemu wręczono Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, poprowadził Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Arcybiskup Mokrzycki został uhonorowany już wielokrotnie, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, podczas uroczystości mówił jednak, że odznaka od podkarpackich samorządowców ma dla niego dużą wartość: - Ziemia podkarpacka jest mi bardzo bliska. Tutaj kształtowało się moje życie, moja osobowość, życie duchowe i intelektualne. Nasze środowisko podkarpackie jest chlubą Polski. Jesteśmy ludźmi wielkiej kultury, inteligencji i przede wszystkim pracy. To wszystko złożyło się także na moją formacje. Z pewnością nie osiągnąłbym też tego wszystkiego, gdyby nie Kościół, moi poprzednicy na stolicy biskupiej i Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz rodak, który także odwiedzał ziemię podkarpacka kilka razy, a do archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie po raz pierwszy w 1991 roku. Ojciec Święty z Lwowem także był bardzo związany. Najpierw poprzez swojego poprzednika kardynała Adama Sapiehę, kapłana archidiecezji lwowskiej urodzonego w podkarpackim Krasiczynie, a potem za sprawą arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego, który musiał Lwów opuścić w 1946 roku. Ks. arcybiskup Baziak wyjechał do Krakowa jako administrator apostolski i on konsekrował Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego. Gdy Ojciec Święty przyjechał do Lwowa w 2001 roku, powiedział takie wzmacniające słowa: „Wypłyń na głębię Kościele łaciński i lwowski, nie lękaj się trudności, które spotkasz na swojej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo”.
Reklama
 
Arcybiskup podkreślał jak ważne dla jego posługi jest wsparcie archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej. Kiedy kardynał Jaworski obejmował archidiecezję lwowska było w niej zaledwie 6 kapłanów i 8 czynnych kościołów. Dziś archidiecezja lwowska ma już 150 swoich kapłanów, 50 z Polski, 112 parafii i 308 kościołów filialnych. Kościół prowadzi domy dla seniorów, kuchnie i przytułek dla bezdomnych, świetlice dla dzieci. W ubiegłym roku udało się odrestaurować dawną siedzibę biskupów lwowskich we Lwowie. – To dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że władze lokalne na początku nie oddawały wspólnotom łacińskim ich własności. W samym Lwowie nie udało się nam do dzisiaj otrzymać nic z naszych przedwojennych budowli. Ten budynek jest dla nas jest zatem symboliczny i ważny.  O własnych siłach tego wszystkiego byśmy tego nie zrobili. To wszystko jest możliwe dzięki pomocy Kościoła katolickiego w Polsce i ludzi dobrej woli – podkreślił arcybiskup Mokrzycki. - Wiara wśród Polaków, którzy pozostali na Wschodzie, odrodziła się. To ziarno, które obumarło, ale wydaje każdego roku nowy plon.
 
Uroczystą sesję uświetnił występ artystyczny Alicji Regi, reprezentantki Polski w Eurowizji Junior - Tbilisi 2017, podopiecznej Anny Czenczek i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.  

 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.