Reklama
Reklama

Nowy dyrektor oddziału IPN: Rewolucji nie będzie

A A A
Z dr. Dariuszem Iwaneczko, p.o. dyrektora rzeszowskiego oddziału IPN, rozmawia Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 29-12-2015

Dariusz Iwaneczko. Fot. Tadeusz Poźniak

Dariusz Iwaneczko. Fot. Tadeusz Poźniak

Jaromir Kwiatkowski: Na początek uporządkujmy obszary, którymi zajmuje się IPN.
 
Dariusz Iwaneczko: Funkcjonujemy w czterech obszarach. Pierwszy to obszar edukacyjno-badawczy. Obejmuje on szerokie spektrum działań, od działalności wydawniczej po pracę edukacyjną, popularyzującą – zwłaszcza wśród młodzieży i studentów - ważne wydarzenia z historii Polski. Wiedza o nich jest przekazywana w różnej formie: począwszy od typowo naukowej, na zabawach historycznych i grach edukacyjnych skończywszy. 
 
Drugi obszar to przechowywanie i opracowywanie zasobów archiwalnych. Wiążą się z tym nie tylko kwestie udostępniania tych materiałów dla potrzeb naukowo-badawczych, ale także z dwoma nowymi zadaniami, które nam doszły w ostatnim okresie. Chodzi o wydawanie decyzji dla osób, które prowadziły działalność o charakterze niepodległościowym, bądź też były represjonowane, oraz przygotowywanie wniosków o przyznanie Krzyży Wolności i Solidarności. 
 
Trzeci to obszar lustracyjny, a czwarty – podlegający Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu – prokuratorski, gdzie przygotowywane są także akty oskarżenia przeciw osobom, które popełniły przestępstwa w okresie PRL i wojny.
 
Obejmuje Pan kierowanie oddziałem po dr. Ewie Leniart, która pełniła tę funkcję ponad 8 lat, a niedawno została wojewodą podkarpacką. Jakie są – w odniesieniu do tych czterech obszarów, które Pan wymienił – najważniejsze plany rzeszowskiego oddziału IPN na 2016 rok?
 
Reklama
Nie zakładam rewolucji. Spora część zadań została zapoczątkowana jeszcze przez dyrektor Ewę Leniart i one muszą być kontynuowane. To są np. procesy badawcze czy cykle wydawnicze. Zakładam tu pewną kontynuację. Będziemy dochodzić do celów, które sobie wspólnie wyznaczymy, metodą małych kroków. Te cele wynikają z wizji funkcjonowania Instytutu, jaką ma prezes Łukasz Kamiński i kierownictwo IPN. To, co chciałbym wprowadzić, a co będzie pewnym novum, to zorganizowanie akcji „Przystanek Historia”. To są cykliczne spotkania, wykłady i prezentacje w różnych miejscowościach; niekoniecznie musi to być tylko Rzeszów.
 
Prelegentami będą historycy pracujący w IPN?
 
Nie tylko. To mogą być również osoby przez nas zapraszane, które będą prezentowały ciekawe wykłady i prelekcje, animowały interesujące spotkania.
 
To mogłaby być dobra okazja do zaprezentowania ciekawych tematów z historii danej miejscowości.
 
To prawda. Ta inicjatywa ma także na celu zaktywizowanie lokalnego środowiska - nauczycieli, historyków, a także osób amatorsko zajmujących się historią, które chcą spotkać się i podyskutować na ciekawe tematy. Druga aktywność, którą chciałbym „zaszczepić”, a która będzie wymagała współpracy pionów naukowo-badawczego i edukacyjnego oraz archiwistów, będzie polegać na szerszym wyjściu na zewnątrz, poza Rzeszów. Z doświadczenia wiem, że w mniejszych ośrodkach, takich jak Brzozów, Cieszanów, Oleszyce czy Lubaczów, nie ma problemu ze zgromadzeniem setki ludzi na spotkaniu, na którym historyk z IPN np. promuje swoją najnowszą książkę. Chciałbym, abyśmy – w formie otwartych drzwi Instytutu – prezentowali swój dorobek, swoje wydawnictwa, gry edukacyjne, adresowane do różnych grup wiekowych, i abyśmy cyklicznie pojawiali się w małych miejscowościach. Oczywiście, nie wyobrażam sobie, by to było robione bez współpracy z lokalnym samorządem. Ostatnio „ćwiczyliśmy” to w Przemyślu, podczas święta 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, gdzie wspólnie z tą jednostką wojskową zorganizowaliśmy piknik historyczny, który cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. 
 
Czy ofertą Instytutu - zwłaszcza tą edukacyjną - interesuje się młodzież?
 
Reklama
Bywa różnie, w zależności od środowisk i od tego, jak układa się współpraca z nauczycielami. Tam, gdzie jest aktywny nauczyciel historii czy wiedzy o społeczeństwie (czasami może to być katecheta bądź nauczyciel WF, który ma pasje turystyczno-krajoznawcze) nie mamy problemu z udziałem młodzieży w rajdach edukacyjnych. Taki rajd jest połączony z poznawaniem miejsc pamięci w terenie. Nie ma też problemu z zaangażowaniem młodzieży w różnego rodzaju debaty historyczne. Zwykle młodzież bardzo się w nie angażuje; czasami nawet podchodzi do niektórych zagadnień bardzo emocjonalnie. Debaty poświęcone np. kwestii oceny wprowadzenia stanu wojennego czy podejmowania oporu wobec władzy komunistycznej w latach 40. XX w. zwykle budzą duże zainteresowanie, a młodzież świetnie porusza się w tej problematyce.
 
A propos tego drugiego tematu: oddźwięk, jaki wywołują wśród młodzieży Żołnierze Niezłomni, to swoisty fenomen ostatnich lat.
 
To prawda. Takie postacie jak Danuta Siedzikówna „Inka” czy rotmistrz Witold Pilecki stały się wręcz ikonami. Niektóre oddziały IPN świetnie sobie radzą z animowaniem współpracy ze środowiskami kibiców, organizując dla nich wykłady pogłębiające wiedzę na temat Żołnierzy Niezłomnych. My w oddziale rzeszowskim do tej pory nie mieliśmy takich doświadczeń, ale niewykluczone, że – jeżeli po drugiej stronie znajdzie się partner – warto byłoby taką współpracę podjąć. Tym bardziej, że środowiska kibiców angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia patriotyczne. Takim przykładem jest ich udział, już chyba po raz trzeci, w marszu, który jest organizowany w Przemyślu 13 grudnia, w celu upamiętnienia Orląt Przemyskich – młodych mieszkańców walczących o polskość swojego miasta w 1918 r.
 
Kilka miesięcy temu IPN-owski zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka znalazł na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie szczątki, które najprawdopodobniej należą do ofiar komunistycznego terroru. Czy w 2016 r. czekają nas podobne odkrycia?
 
Reklama
Prace będą kontynuowane. Na razie nie jesteśmy tego pewni, ale podejrzewamy, do kogo należą szczątki, które wydobyto w Rzeszowie. Jak przypuszczamy, są to znamienite postacie związane z działalnością niepodległościową; bohaterowie, którzy zostali zamordowani przez reżim komunistyczny (prawdopodobnie chodzi o Władysława Kobę, Leopolda Rząsę i Michała Zygo, żołnierzy AK i działaczy Zrzeszenia WiN, rozstrzelanych przez UB w piwnicach Zamku Lubomirskich 31 stycznia 1949 r. – przyp. JK). Ich szczątki zostały poddane ekspertyzom. Pobrano też od krewnych próbki DNA, które będą porównywane z DNA osób, których szczątki znaleziono. Spodziewam się, że na początku 2016 r. odbędzie się uroczysty pochówek tych osób, zgodnie oczywiście z intencją rodzin. Będziemy kontynuować poszukiwania ofiar, nie tylko zresztą represji komunistycznych. Ostatnio próbujemy znaleźć rodzinę leśniczego z Nasicznego w Bieszczadach, zamordowaną przez jednostki UPA i wrzuconą do dołu w okolicach tej leśniczówki. Te wszystkie poszukiwania prowadzimy po to, by ofiary godnie upamiętnić, a przede wszystkim godnie je pochować.
 
Jakie jeszcze przedsięwzięcia planuje IPN?
 
Z przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, warto wymienić dwie konferencje. Jedna - „Kościół katolicki w Europie środkowo-wschodniej wobec dwóch totalitaryzmów” - będzie kontynuacją, bo jest to już trzecia taka konferencja (organizujemy je co dwa lata we Lwowie wespół z Kurią Metropolitalną). Na tę konferencję zapraszamy historyków Kościoła, ale biorą w niej udział także historycy z naszego oddziału. Druga konferencja – „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie” – odbędzie się w Rzeszowie. Temat jest cały czas odkrywany. Jeżeli chodzi o wystawy, to – oprócz tych, które mamy w swojej dyspozycji, a które „krążą” po województwie, Polsce, a nawet poza granicami kraju – novum będzie wystawa „Rok 1984”.  Myślę, że będzie się ona cieszyła dużym zainteresowaniem, szczególnie młodzieży, bo pokazuje zmierzch epoki komunizmu w Polsce z trochę innej perspektywy – orwellowskiej. 
 
Reklama
Sądzę, że z wydawnictw, które planujemy, mieszkańców Rzeszowa i okolic zainteresuje pierwsza część „Dzienników wojennych” Franciszka Kotuli. Na początku roku planowane jest wydanie książki mojego autorstwa, przygotowanej w czasie, kiedy jeszcze pełniłem inną funkcję w IPN – „Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980”. Jak widać, książka obejmuje okres od reformy administracyjnej po „Solidarność”. „Adam Boryczka – niezłomny do końca” Krzysztofa Tochmana to biografia jednego z cichociemnych. Temat nośny, popularny; książka bardzo ciekawie przygotowana przez autora. Ukaże się też książka ks. dr. Marcina Kapłona, historyka Kościoła pracującego w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu – „Diecezja przemyska w latach 1944-1964”. Jest to swoista rekapitulacja i nowe ujęcie dziejów diecezji przemyskiej w okresie „przedtokarczukowskim”. Temat do tej pory słabo zbadany. 
 
Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów wykonuje wręcz tytaniczną pracę związaną z digitalizacją archiwaliów, po to, żeby łatwiej i bezpieczniej udostępniać materiały archiwalne osobom zainteresowanym, głównie do celów naukowo-badawczych. Realizujemy – obecnie wręcz na masową skalę – wnioski o przyznanie Krzyży Wolności i Solidarności, a także wydawanie decyzji dla osób, które były zaangażowane w działalność niepodległościową, szczególnie w latach 70. i 80. XX w. To wynika z nowych przepisów, które osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dają możliwość ubiegania się o specjalne dodatki. Niestety, wielu zaangażowanych działaczy „Solidarności”, a przede wszystkim „Solidarności” podziemnej, żyje w warunkach urągających ludzkiej godności. Chcemy, aby te osoby były odnajdywane, przypominane i – jeżeli spełniają odpowiednie kryteria – także wspierane finansowo przez państwo polskie. 
 
Zadania z zakresu lustracji są prowadzone na bieżąco; uzupełniany jest katalog osób publicznych z okresu PRL, dossier na ich temat jest ogólnie dostępne. Oddziałowa Komisja Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu zaplanowała na przyszły rok zakończenie 122 postępowań prokuratorskich; 3 lub 4 sprawy przeciwko osobom, które łamały przepisy prawa w okresie tzw. Polski Ludowej, zakończą się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.
 
Pełni Pan obowiązki dyrektora rzeszowskiego oddziału IPN do końca marca. Co dalej? Będzie konkurs na dyrektora?
 
Reklama
Jest to decyzja prezesa IPN. Może on przeprowadzić postępowanie konkursowe, może też bez konkursu powołać osobę, która spełnia odpowiednie kryteria. W związku z odejściem pani dyrektor na stanowisko wojewody podkarpackiej ktoś musi pełnić obowiązki dyrektora, by oddział funkcjonował na bieżąco. Mnie powierzono to zadanie do końca marca, stąd też mogę planować swoją aktywność w tym obszarze tylko na ten czas. Myślę, że w marcu – tak jak się ze mną umówił pan prezes IPN – podejmie on decyzję, co dalej. Będę na to cierpliwie czekał. 
 
 
 
 
 
 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.