Reklama

Jak Aleksander Bentkowski został ministrem u Tadeusza Mazowieckiego

A A A
Z Aleksandrem Bentkowskim, ministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rozmawiają Aneta Gieroń i Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 03-06-2013

fot. T. Poźniak

fot. T. Poźniak

Aleksander Bentkowski, rzeszowski adwokat i polityk ZSL, przemianowanego na PSL. Minister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-90). 1989-2001 poseł na Sejm. W latach 1992-97 reprezentował Sejm w Krajowej Radzie Sądownictwa. 2002–2003 prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2005-2007 senator. W 2007 r. nie ubiegał się o reelekcję. Obecnie prezes klubu sportowego Resovia Rzeszów.
 
Aneta Gieroń, Jaromir Kwiatkowski: Rok 1989 był przełomowym rokiem dla Polski i jednym z najważniejszych w Pańskim życiu. Pana kariera rozwijała się wtedy bardzo dynamicznie: dostał się Pan do Sejmu kontraktowego w drugiej turze z poparciem „Solidarności”, został Pan szefem klubu parlamentarnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w końcu ministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
 
Aleksander Bentkowski: Pamiętam, że wbrew władzom ZSL zgłoszono mnie z sali jako kandydata na posła. „Góra” uważała, że i tak się nie dostanę, bo na kontrkandydata dano mi Adama Daraża. Ale to ja z dużą przewagą wygrałem z Darażem, co było sporym zaskoczeniem dla prezesa Wojewódzkiego Komitetu ZSL, Franciszka Gutowskiego. Kiedy pojechałem pierwszy raz na spotkanie posłów ludowych w Warszawie, zaczęto ustalać, że przewodniczącym klubu zostanie Józef Łochowski. Zaproponowałem, byśmy - zanim wybierzemy szefa klubu - zmienili statut. Posłowie ZSL przeforsowali statut z moimi poprawkami. Wtedy po raz pierwszy „zaistniałem” na szczeblu ogólnopolskim partii. W wyborach przewodniczącego klubu dwoma głosami wygrałem z Łochowskim.
 
Szybko się zorientowałem, że w układzie, jaki się wytworzył w Sejmie, nie będzie możliwości przeforsowania jakichkolwiek ustaw. Każda ustawa zmieniona przez Senat musiałaby być odrzucona większością 2/3 głosów w Sejmie. Takiej większości nie miała koalicja PZPR, ZSL i SD. Zacząłem się wtedy spotykać z  prof. Bronisławem Geremkiem, szefem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Uważałem, że nadszedł czas, by  „Solidarność” wzięła współodpowiedzialność za  losy Polski. Geremek twierdził, że jeszcze nie czas, że ich rolą będzie patrzenie na ręce koalicji PZPR- SD - ZSL.
 
Obóz „Solidarności” uważał, że czas na przejęcie władzy będzie po kolejnych, już w pełni demokratycznych wyborach.
 
Takich głosów było najwięcej. Ale mimo to chodziłem na spotkania  z Geremkiem.
 
Geremek, jeśli w ogóle dopuszczał możliwość zawiązania koalicji, to raczej z tzw. reformatorską częścią PZPR. Zwrot w „Solidarności”, który doprowadził do koalicji z ZSL i SD, było efektem działania braci Kaczyńskich…
 
W dużej mierze, ale nie do końca. W lipcu parlament miał wybierać prezydenta. Posłowie „Solidarności” chcieli wiedzieć, ilu ludowców poprze kandydaturę generała Wojciecha Jaruzelskiego. Zrobiłem próbne głosowanie w klubie i okazało się, że mniej więcej połowa. Po faktycznym głosowaniu liczenie głosów trwało dwie godziny, przewodniczącym komisji był Jacek  Kuroń. W końcu wszedł na mównicę i powiedział: „Chciałem państwu ogłosić, że prezydentem jednogłośnie został wybrany Wojciech Jaruzelski”. - „Jak to jednogłośnie, co ty pieprzysz?” - rozległo się na sali. - „No tak” – odparł Kuroń. – „Generał Jaruzelski wygrał jednym głosem”. Głosowanie było jawne. Sprawdziłem, że siedmiu bardzo ważnych senatorów „Solidarności” wstrzymało się od głosu, co umożliwiło wybór Jaruzelskiego. Zastanawiałem się, o co tu chodzi? Kiedy Jaruzelski ogłosił, że misję tworzenia rządu powierza Czesławowi Kiszczakowi, spotkałem się z Geremkiem.
 
Uważałem, że jest szansa na inną koalicję, że spośród moich 72 kolegów, około 40 mogłoby poprzeć układ z „Solidarnością”. Szef SD, Jan Janowski, liczył, że spośród 27 jego posłów, 17 może poprzeć koncepcję nowej koalicji. Geremek miał powiedzieć w Sejmie, że „Solidarność” jest gotowa wziąć odpowiedzialność za kraj. To miał być dla nas znak, a ja miałem stwierdzić, że mój klub tylko w części poprze kandydaturę Kiszczaka. Przed naszymi wystąpieniami w Sejmie Geremek nagle znikł. W końcu wpadł na salę i zaczął przemawiać okrągłymi zdaniami, nic co wcześniej ustalaliśmy. Uznałem, że ja również nic nie powiem, ale przypomniałem sobie, że jeden z posłów  OKP nazwał ówczesnego ministra rolnictwa z ZSL, Kazimierza Olesiaka, złodziejem. Więc wyszedłem na mównicę i powiedziałem tylko, że nasz klub będzie głosował tak, jak mu nakazuje sumienie, ale w dużej mierze zależy to od tego, czy ten poseł odwoła to, co  mówił na temat Olesiaka. Poseł OKP  wszedł na mównicę, powiedział: „No tak, przepraszam, i zaczął całą tyradę, że Olesiak to złodziej i już”. Wtedy Kiszczak został premierem. Na koalicję z „Solidarnością” okazało się za wcześnie. Pogratulowałem Kiszczakowi i powiedziałem, że tylko wtedy stworzy rząd, gdy namówi do współpracy „Solidarność”. Wkrótce dostałem od niego propozycję zostania ministrem sprawiedliwości. Odmówiłem.
 
Dlaczego? Nie widział się Pan w rządzie Kiszczaka?
 
Nie, nie miałem oporów przed wejściem do tego rządu. Po prostu nie widziałem żadnych szans powodzenia tego gabinetu. 
 
Misja Kiszczaka się nie powiodła. Jak doszło do zmiany koalicji?
 
Pamiętam, że poprosił mnie na rozmowę prezydent Jaruzelski. Zapytał, dlaczego odmówiłem udziału w rządzie Kiszczaka. Powtórzyłem, że tamten rząd nie miał żadnych szans na  powodzenie. Powiedziałem, że premierem powinien zostać człowiek z opozycji. „Ale czy na to jest już czas?” - zastanawiał się Jaruzelski – „Jak na to zareaguje Moskwa?”.  Stwierdziłem, że ZSRR jest tak zaangażowany w Afganistanie, iż nawet tego nie zauważy. 
 
Wkrótce odbyło się spotkanie trzech klubów koalicyjnych: PZPR, SD i ZSL, z szefami tych partii. Prosto ze szpitala  przyjechał Mieczysław Rakowski. Powtórzyłem, że premierem musi zostać człowiek z opozycji. Rozległy się gwizdy, krzyki, na mównicę wpadł Ireneusz Sekuła i zapytał, czy zdaję sobie sprawę, co proponuję? I czy nie wiem, że szefów wszystkich urzędów centralnych powołuje premier. 
 
(śmiech) Przez 20 lat w polityce nic się nie zmieniło. Tylko walka o stołki…
 
Reklama
Dodałem, że  ZSL  będzie głosował problemowo. To znaczy, że jeśli uznamy, iż propozycje ustaw zgłoszone przez opozycję są warte poparcia, to my je poprzemy. Rakowski się wściekł: „Jakie problemowe głosowania? Albo jest koalicyjne głosowanie, albo nie!”.
 
W końcu doszło do powstania koalicji „Solidarność”-ZSL-SD…
 
Było spotkanie tych trzech klubów, na które przyjechał Lech Wałęsa. Nagle wszedł na mównicę i krzyknął do posłów OKP: „Co wy sobie myślicie? Że wy tu przyszliście na moich plecach i będziecie siedzieć z założonymi rekami i w stołki dmuchać? Wy będziecie rządzić, będziecie odpowiadać za kraj i tłumaczyć się przed ludźmi, nie ma dyskusji!”. Na co odezwał się Aleksander Małachowski: „No, muszę przyznać, że każdy z nas zrobił sobie z panem przewodniczącym zdjęcie wyborcze”. Od tego momentu nastąpił przełom. Zaczął do nas przyjeżdżać Jarosław Kaczyński. Powiedział, że ZSL będzie miało czterech ministrów. Wymienił  też trzy nazwiska kandydatów na premiera: Bronisława Geremka, Jacka Kuronia i Tadeusza Mazowieckiego. Mazowieckiego nigdy wcześniej nie widziałem. 

W jakich okolicznościach dostał Pan propozycję objęcia teki ministra sprawiedliwości?
 
Na początku września dostałem telefon do klubu.  Premier Mazowiecki zaprosił mnie na spotkanie. Przyjął mnie jeszcze w malutkim pokoju redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”, razem z nim był Jacek Ambroziak. Spotkanie trwało może 20 minut. To był dla mnie szok. 
 
Od razu się Pan zgodził?
 
Zgodziłem się, wierzyłem w siebie. 
 
Jak zareagowało środowisko prawnicze, zwłaszcza w Warszawie, na to, że jakiś „adwokacina” z prowincji będzie ministrem sprawiedliwości?

Dla wielu to był szok. Nie mieściło się im w głowie, że ministrem nie został ani sędzia, ani prokurator. Zacząłem od powołania Krajowej Rady Sądownictwa, która miała dać sędziom niezawisłość. Powołałem sądy apelacyjne, a Sąd Najwyższy stał się sądem kasacyjnym. Zlikwidowałem Prokuraturę Generalną i podporządkowałem ją ministerstwu sprawiedliwości. Przykrą sprawą była weryfikacja prokuratorów, byłem natomiast przeciwny weryfikacji sędziów. Uznałem, że to nic nie da,  bo trzeba by wszystkich zwolnić. Uważałem, że trzeba odsunąć tych nielicznych, najbardziej szkodliwych, którzy „zasłużyli się” w stanie wojennym 
 
Pierwsze posiedzenie rządu i…
 
Przyszedł premier Tadeusz Mazowiecki i powiedział: „Panie i panowie, stoimy przed niepowtarzalną szansą stworzenia nowej rzeczywistości i od nas będzie zależeć, jak to zrobimy”. Mieliśmy wrażenie, że mamy nieprawdopodobne możliwości.  Byliśmy jedynym rządem bez opozycji w Sejmie.
 
Podobno posiedzenia rządu Mazowieckiego to były bardzo, bardzo długie narady? Absolutne zaprzeczenie dzisiejszych posiedzeń Rady Ministrów?

Tak, to już zupełnie inny świat. Ja z tą nową formą sprawowania rządów spotkałem się, kiedy byłem prezesem ARiMR. Nie wierzyłem własnym oczom, kiedy zobaczyłem, że posiedzenia rządu trwają 2-3 godziny i żaden minister nie próbuje nawet dyskutować. W naszym gabinecie było zupełnie inaczej. Może dlatego, że to były początki?
 
Czy prace rządu były zdominowane przez problemy gospodarki?

W dużej mierze. Właściwie każde posiedzenie zaczynało się od problemów gospodarczych. 
 
Czy dochodziło do jakichś zgrzytów pomiędzy ministrami z PZPR a resztą?

Nie. Oni byli wyjątkowo spolegliwi i nie próbowali niczego torpedować.
 
Jak pan zapamiętał Leszka Balcerowicza? On był największym fighterem w rządzie?

Jeszcze bardziej dynamiczny od niego był Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu. Oni najwięcej mówili o problemach gospodarczych. Zresztą, dyskusje o gospodarce były nieraz na tak żenującym poziomie, że wstyd o tym mówić. Np. jest posiedzenie rządu, już ma być wprowadzona reforma Balcerowicza, a my dyskutujemy, ile ma kosztować dolar. Syryjczyk mówi: 10,5 tysiąca. Balcerowicz na to: nie, 13,5 tysiąca. 
 
To były liczby z sufitu, czy poparte jakimiś analizami?

Prawdopodobnie mieli jakieś analizy. Cywińska do mnie: „A co to za różnica? I tak dolarów będzie ciągle brakować”. No to, jaką kwotę przyjmujemy? Balcerowicz na to: „To tajemnica, to będzie ogłoszone na początku roku, ale wtedy może być inflacja”. Dyskutowali bardzo dużo o zatrzymaniu inflacji. Mówię, do Cywińskiej:, „Po jaką cholerę wprowadzają te sztywne ceny dolara?”. Cywińska na to: „Wiesz, może będzie się opłacało kupić trochę dolarów na początku roku”. O tej dyskusji zapomniałem. Do czasu. Miałem wtedy pożyczkę z banku na budowę domu. Kiedy w lutym dostałem kolejną ratę, okazało się, że wzrosła trzykrotnie. Później jeszcze zapytałem Cywińską: „Kupiłaś dolary?”. Odpowiedziała: „A gdzie tam”. 
 
Zaczęły się pierwsze dyskusje na temat prywatyzacji. Ktoś zapytał przytomnie: „A jak wyceniać te firmy?”. Na to Kuroń: „A po co je wyceniać? Sprzedaje się za tyle, za ile się da sprzedać”.

No proszę, socjalista, a mówił jak prawdziwy wolnorynkowiec…
 
Samsonowicz przyznał wtedy rację Kuroniowi. Powiedział: „Racjonalnie mówi. Skoro nie ma kupca, to co mamy sprzedawać?”. Takie to były wtedy dyskusje.
 
Jak pan z perspektywy tych 20 lat ocenia to, że rząd dokonał gospodarczej rewolucji, ale w sferze polityki był bardzo ostrożny?

Myślę, że premier Mazowiecki nie był do końca pewien, co się stanie, gdy będą zbyt radykalne zmiany np. w wojsku czy policji.
 
W 2007 r. wycofał się Pan z polityki. Czuł się pan zmęczony?
 
Miałem już dość polityki. A teraz jest mi dobrze. Nikt mi nie zagląda do kieszeni, nie sprawdza, z kim się spotykam. Wykonuję zawód, który lubię.
 
Ale był Pan ministrem, posłem, senatorem, prezesem, który tytuł jest Panu najbliższy? 
 
Opowiem anegdotę z ostatniego posiedzenia rządu. Premier po przegranych wyborach prezydenckich przyszedł i powiedział: „Nie mam moralnego prawa kierować rządem”. Odezwał się Kuroń: „To człowiek zapieprzał 14 godzin na dobę i co z tego ma?”. Na to minister Skubiszewski: „Panie ministrze, w dyplomacji jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś przynajmniej przez 6 miesięcy był premierem, ministrem czy ambasadorem, zachowuje ten tytuł do końca życia”. 

Jak więc mamy się z Panem pożegnać?

Panie mecenasie. Teraz jestem znów adwokatem.

KOMENTARZE

Unikatowy labirynt w Przemyślu

Przemyskie kanały z XVII w. to zabytek unikalny w skali europejskiej. Ciągnęły się...

"Samsara", serbska satyra i ostatnia opera w kinie Zorza

Operą "Juliusz Cezar" transmitowaną na...

Jak to w średniowieczu bywało - piknik w Rzeszowie

W niedzielne popołudnie można przenieść się w średniowiecze i poczuć atmosferę życia w czasach rycerzy i dam. Wystarczy wybrać się do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na drugi już średniowieczny...

Historia Rzeszowa w słuchowisku Polskiego Radia Rzeszów

11 listopada o godz. 18 na antenie Polskiego Radia Rzeszów usłyszymy pilotażowy odcinek słuchowiska "Drabina do nieba", do którego scenariusz napisał Jerzy Fąfara. Słuchowisko na...

zobacz więcej
Reklama

Bieszczady! Jedyne góry, które mówią

Z Edwardem Marszałkiem, leśnikiem, rzecznikiem prasowym Regionalnej...

Z przestrzeni publicznej, gdzie samochodów jest za dużo, znikają ludzie!

Z Maciejem Łobosem, architektem, wspólnikiem w biurze MWM Architekci z Rzeszowa, rozmawia Aneta Gieroń

Jakob Laub. Jak absolwent rzeszowskiego gimnazjum pracował z Einsteinem

Przez trzy miesiące 1908 roku pochodzący z Rzeszowa fizyk Jakob Laub był bliskim współpracownikiem Alberta Einsteina. W Bernie pracował razem z nim nad...

40 lat temu "Solidarność" połączyła Polaków. To najważniejsze w tej historii

Alina Bosak: 40 lat temu, 17 września w Gdańsku przedstawiciele robotników z całej Polski utworzyli ogólnopolski Niezależny Samorządny...

Reklama

Zmiany w podkarpackim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda ma nowego rzecznika

Od 1 września wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Michał Mielniczuk, wcześniej zatrudniony w zespole prasowym...

W środę pogrzeb Wojciecha Preisnera, fotografa rzeszowskich mediów

W niedzielę, 27 września zmarł Wojciech Preisner. Miał 52 lata. Msza żałobna fotografa, który przez wiele lat związany był z dziennikiem "Super Nowości"...

Pierwszy raz w chmurach. Felieton Magdy Louis

Latem 1985 roku po raz pierwszy w życiu leciałam samolotem. Wsiadłam w Warszawie, wysiadam we Frankfurcie, potem leciałam dalej do samego Nowego Jorku, nieistniejącymi już liniami Pan American. Pamiętam dobrze...

Stanisław Kruczek znów szefem Porozumienia Gowina w Rzeszowie

Partia Jarosława Gowina przeprowadza wybory do władz terenowych. Po sobotnich zjazdach na Podkarpaciu u sterów okręgu rzeszowskiego i krośnieńskiego pozostają ci sami prezesi...

Zmarł Wiesław Różycki, pierwszy wicewojewoda podkarpacki

Wiesław Różycki, były wicewojewoda rzeszowski, a po reformie administracyjnej pierwszy wicewojewoda podkarpacki, zmarł nagle w Chorwacji, w mieście Rovinj. O jego śmierci poinformowała...

zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.