ZUZMAK i Partnerzy

prawo

Nie takie prawo straszne

Dzialy: BIZNES

O Kancelarii:
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy Sp. p. działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a jej ideą przewodnią jest zapewnienie Klientom biznesowym szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Klientami Kancelarii są także organy administracji, podmioty publicznoprawne, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i fundacje oraz osoby fizyczne. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie procesowe i bogatą wiedzę praktyczną.

O blogu:
Większość kojarzy prawo ze skomplikowaną materią oraz zagmatwanym gąszczem przepisów, który jest "nie do przejścia" dla przeciętnego człowieka. A przecież to przepisy są dla ludzi, a nie odwrotnie. Wystarczy przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, że nie takie prawo straszne jak go malują. W tym blogu postaramy się je dla Państwa trochę przybliżyć.

Ulga na dziecko po nowemu

A A A

Dodano: 10-01-2014

Wraz z początkiem roku, nadszedł czas składania rocznych zeznań podatkowych za 2013 r. Jedną z ulg  częściej wykorzystywanych przez podatników jest ulga na dzieci. Jednakże w związku z nowelizacją z dnia 24.10.2012 r.  art. 27 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Z 2012 r. poz. 1278)  zmieniły się zasady rozliczania ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2013 r.
 
Ulga przysługuje na każde na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, czy sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z ulgi podatnicy mogą skorzystać również  na  pełnoletnie dzieci które utrzymują i wykonują wobec  nich obowiązek alimentacyjny lub sprawują funkcję rodziny zastępczej, ale tylko jeśli:
1. nie ukończyły 25 lat a uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,
albo
2. bez względu na wiek, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 
Jednakże ulga na dzieci nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.
 
Aby podatnikowi w ogóle przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi  na dzieci, a tylko jedno dziecko spełnia warunki do objęcia go ulgą,  dochody podatnika :
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie mogą przekraczać w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie mogą przekraczać w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko  do którego ma zastosowanie kwota limit 112 000 zł.;
 
Limit dochodów do prawa do ulgi na dziecko nie występuje w stosunku do podatników wykonujących władzę, pełniących funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do więcej niż 1 dziecka objętego tą ulgą. Zatem jeśli podatnik ma dwoje, troje lub więcej dzieci, ale tylko jedno jest objęte ulgą, to osoba taka traktowana jest jak wychowująca jedno dziecko i ma do niej zastosowanie limit dochodów.
 
Reklama
W ramach ulgi na dzieci przysługuje odliczenie od  podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej, za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. 
 
Wartość odliczenia zależy od liczby dzieci objętych ulgą i wynosi w odniesieniu do rozliczenia za 2013 r.: 
? za pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł za miesiąc, czyli 1112,04 zł za rok.
? za trzecie dziecko: 139,01 zł, czyli 1668, 12 zł za rok,
? za czwarte  i kolejne dziecko: 185,34 zł, czyli 2224, 08 zł za rok.
 
Nie jest tak, że przy czwórce dzieci przysługuje jednakowa „podwyższona” kwota ulgi   na każde dziecko z tej czwórki . W takiej sytuacji  kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.
Kwota odliczenia przysługuje miesięcznie, czyli w razie odpadnięcia podstawy do objęcia któregoś z dzieci ulgą w trakcie roku np. wskutek zawarcia małżeństwa czy osiągnięcia 25 lat, za dalszą część roku będzie przysługiwała kwota w niższej wysokości z tytułu pozostałych dzieci.
 
Ustawodawca na podstawie art. 27 f  ust. 6 w zw. z art.6 ust. 4 pkt.3 ustawy o PIT  określił limit dochodów  pełnoletniego dziecka, którego przekroczenie spowoduje dla podatnika utratę ulgi na to dziecko – chodzi tutaj wyłącznie o dochody  podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa) lub art. 30b (m.in. z giełdy) . Limit ten wynosi 3089 zł i  nie obejmuje renty rodzinnej.  Limit ten odnosi się do dochodu, czyli przychodu(kwota brutto) pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów (inne dla etatu, a inne dla umowy zlecenia). Przepis art. 6 ust. 4 pkt.3 ustawy o PIT określając dochody których dotyczy limit,  nie wymienia dochodów opodatkowanych na innych zasadach, np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W innym miejscu ustawa stanowi natomiast, że rodzice skorzystają z odpisu pod warunkiem, że do dziecka nie mają zastosowania przepisy: art. 30c ustawy o PIT (podatek liniowy), ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego. Zatem   rodzic, którego dziecko uzyskuje przychody z najmu, rozliczane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nie traci prawa do ulgi, nawet gdy  dochód dziecka  przekroczy limit 3089 zł. 
 
Jeśli chodzi o to, jak „technicznie” skorzystać   z ulgi na dzieci, to należy wypełnić załącznik PIT-0 oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Należy zwrócić  uwagę, że ulgę odliczamy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b( składak zdrowotna), a nie od  dochodu.  
 
Sylwia Lubelczyk

KOMENTARZE

OSTATNIE WPISY NA TYM BLOGU

POLECANE

Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.